«God alternativ omsorg kan ikke stoppe ved kommunegrensa»

Barn fortjener god omsorg uavhengig av hvilken kommune de er født. Slik er det ikke i dag, skriver May Gander.

Av: May Gander, fylkesleder for de frivillige i SOS-barnebyer i Østfold    

 

SOS-barnebyer jobber med barn som av ulike årsaker har mistet, eller står i fare for å miste sine omsorgspersoner. Alle barn fortjener en trygg og god oppvekst. Det bygger enkeltmennesker og samfunn. Derfor jobber vi med å bygge gode omsorgsløsninger i Norge og i verden. I norsk kontekst vil det ofte si barnevernet. Det er de som får ansvaret når barn opplever omsorgssvikt.

Barneombud Inga Bejer Engh var i debatt hos SOS-barnebyer i Arendal denne måneden. Hun sa at barn fortjener ikke bare et forsvarlig barnevern – de fortjener det aller beste barnevernet. Vi kunne ikke vært mer enig.

SOS-barnebyer deltar for tiden i en debatt angående statens ansvar ovenfor barn i vårt alternative omsorgssystem. Vi mener at dette ansvaret ikke kan hvile på kommunens skuldre i like stor grad som det gjør i dag. Det er ulike årsaker til dette, men de bunner alle i barns rett til en trygg og god oppvekst.

Flere rapporterer at vårt alternative omsorgssystem ikke er godt nok. Kompetansen som skal til for å vurdere komplekse saker er heller ikke til stede i alle kommuner. Det kan man heller ikke forvente – på lik linje med at man heller ikke kan forvente at alle sykehus i Norge skal drive med nevrokirurgi.

Resultatet av dette er at i hvilken kommune barnet er født i stor grad avgjør kvaliteten på omsorgen barnet får. Slik kan vi ikke ha det.

Om det er én sak som er viktig i kommunevalget, så er det barnas beste. Det er de som skal bygge fremtidens Norge. Derfor er et godt barnevern avgjørende for den enkelte barndom og samfunnet som helhet. Stem på et parti som setter barnas beste høy(est) på prioriteringslista. Det er et godt og langsiktig valg.