«Glomma-bekken» gjennom Fredrikstad

Sverre Skaarberg mener fortettingen av boligblokker langs elvebredden gjør Fredrikstad til en «hvilken som helst» by uten det særpreg.

Sverre Skaarberg
Fredrikstad

 

Fortetting av boligblokker i sentrum langs elvebredden vil gjøre Fredrikstad til en «hvilken som helst» by uten det særpreg vi har i dag med «åpent landskap» i sentrum langs ælva. Kravet bør være dobbelt så bred «elvepromenade» som dagens.

I en krisesituasjon, det er bare spørsmål om tid, må det være god plass til minst to stige-brannbiler side ved side på «promenaden».

La ikke fadesen med Nygaardsgaten gjenta seg. Den var regulert til å være fem meter bredere og «Fredrikstads paradegate». Nå en «krøttersti» med villmannskjøring på sykkel.