«Gi personstemmer til kandidatene som best representerer deg – og kryss inn kvinner, uansett parti»

Faktorer som kjønn, alder, seksualitet, etnisitet og funksjonsevne spiller en rolle.

Monica Carmen Gåsvatn
fylkestingskandidat/nestleder Kvinneforum Viken Høyre
Marita Hollen
ordførerkandidat Hvaler Høyre/medlem Kvinneforum Viken Høyre
Caroline Mathea Grønli Andersen
listekandidat Fredrikstad Høyre/ medlem Østfold Unge Høyre

 

Om noen dager kan du være med å avgjøre hvem som skal bli de neste folkevalgte i Fredrikstad, Hvaler og Viken fylkesting. Vi håper du gir kryss til dyktige damer. Det er nemlig flest menn som krysser på valglistene. De krysser inn enda flere menn. 

På landsbasis var andelen kvinnelige representanter som ble valgt inn i kommunestyrene 39 prosent i 2015, i Fredrikstad 37,7 prosent og Hvaler 42,9 prosent. Mens andelen kvinner som stilte til valg var høyere – nemlig 43 prosent.

Les også: Fredrikstad kommunes demokratiguider er på plass (Demokraten+)

Kommunens og fylkeskommunens fremtid avgjøres ikke bare av hvilket parti man stemmer på. Men også av hvilke kandidater vi velger til å styre. Forskning viser at andelen kvinnelige politikere som er med i kommunestyret, påvirker kvinners liv og lønnsnivå i den enkelte kommune. Høy andel kvinnelige politikere gjør kvinner og menn mer likestilte. Politikken blir bedre med god kjønnsbalanse. Allikevel velges det flere steder overvekt av menn. 

Mangfold er viktig fordi man er opptatt av og kjemper for ulike saker. Vi mener at de som bestemmer i kommunen bør representerer befolkningen. Faktorer som kjønn, alder, seksualitet, etnisitet og funksjonsevne spiller en rolle.

Dersom deler av befolkningen ikke tar del i avgjørelsene, er det mange gode løsninger som aldri kommer frem. Du kan påvirke sammensetningen i ditt kommunestyre og i fylkestinget. På stemmeseddelen til kommune- og fylkestingsvalget kan du sette et kryss ved siden av kandidatene du vil gi en personstemme til.

Fredrikstad Høyre vil de neste årene jobbe for at Fredrikstad skolen skal være landets beste. Dette gjør vi fordi vi må ha en skole med kunnskap, der elevene mestrer hverdagen. Hvaler Høyre går til valg på å skaffe nye arbeidsplasser til kommunen. Dette gjør vi fordi vi må styrke kommuneøkonomien og tilrettelegge for jobber, både for de som bor i kommunen og få nye innflyttere.

Viken Høyre går til valg på å skape en skole som gir muligheter for alle, og som gir elevene masse energi og lærerike aktiviteter. Vi vil også forsterke satsingen på etter- og videreutdanning av lærere. Dette fordi vi tror på at kompetente og engasjerte lærere motiverer elevene og gir dem læreglede. Derfor trenger vi kandidater som står på for disse sakene.

Vi vil også kjempe for at kvinnelige gründere i helsesektoren heies frem for det gode bidraget de gir til vårt nærsamfunn. De skal ikke være skyteskive for venstresidens billige retorikk, når det de fortjener er ros for de arbeidsplassene de skaper og den kvaliteten de leverer til våre familiemedlemmer når de trenger behandling. Vi må heie frem dem som ønsker å starte et sykehjem, hvor kvalitet i tjenesten er i fokus. Vi må heie på dem som tørr å tenke nytt, som satser stort og leverer. De er først og fremst mennesker som er lidenskapelig opptatt av det de driver med, og som bruker all sin tid og alle sine krefter på å sikre et godt tilbud til oss andre.

Vårt budskap er enkelt: Husk å gi personstemmer til kandidatene som best representerer deg. Kryss kvinner inn, uansett parti. 

Fikk du med deg denne: Frp-politiker mener stortingsrepresentant fra SV ga ham rasist-stempel under skoledebatt