«Fysioterapeuter og tilbudet til slagrammede»

DEBATT: Aksjonsgruppa for en bedre slagrehabilitering ber statsråd Bent Høie bedre tilbudet for slagrammede

Carl Terje Strømberg
Advokat (slagrammet)
Aksjonsgruppa for en bedre slagrehabilitering

En slagrammet er i den situasjonen at han/hun ved en kvalitativ, spesifikk og intensiv trening har store muligheter for å gjenvinne tapte funksjoner. Et opplegg på daglig trening i et institutt under veiledning av en kvalifisert. Fysioterapeut vil kunne være et godt opplegg for å takle fysiske utfall. De fleste som får hjerneslag får fysiske utfall, gjerne halvsidig i større eller mindre grad. Ser en på store undersøkelser i land som arbeider systematisk med rehabilitering, vil de fleste slagrammede kunne gå noe etter et halvt år. Etter et par, tre år er de fleste mye tilbake til slik de var. Alt selvsagt med store individuelle forskjeller og etter kvalitativ, intensiv trening.

Norge bør også få et systematisk og tilfredsstillende tilbud på rehabilitering til slagrammede. En bør ikke slå seg til ro med at hjerneslag det faktum at slag er den vesentlige årsaken til at en i dag blir ufør, og ikke gjøre noe med det. Med kommunale avtale til fysioterapeuter skulle en tro tilbudet på rehabilitering er godt ivaretatt. Situasjonen i dag er stort sett ikke slik. Det er opp til fysioterapeutene selv (etter bortfall av kravet om henvisning) hvem de ønsker som pasienter. En kan sette seg på venteliste, men i praksis er denne så lang at slagrammede aldri får time.

Det er veldig negativt at mange kommuner har mer eller mindre hemmelige prioriteringslister, som stiller en slagrammet med mer enn et halvt år siden slaget, bakerst i køen. Denne praksis er basert på en gammel og feilaktig oppfatning om at hvis det ikke vært noen fremgang på et halvt år så kommer det ingen. Får en time er ofte fysioterapeuten ikke kvalifisert til å behandle slagpasienter. Skulle en være heldig å få time er det vanlige tilbudet en halv time kanskje to ganger I uken. Vi har aldri hørt om noen som har fått et tilbud på opplegg ved et fysikalsk institutt (med fysioterapeut) som vil medføre trening som kan føre til at en kan gjenvinne tapte funksjoner. Dette viser at det er alt for dårlig kunnskap om hvilken trening/behandling som bør tilbys slagrammede.

Vi krever at dette systemet endres ved at det settes krav til kommunale avtale fysioterapeuter. For en slagrammet mener vi skal det settes opp en rehabiliteringsplan. Gjerne slik det gjøres I Danmark. Vi krever at hvis denne inneholder fysioterapi, skal den slagrammede ha rett til fysioterapi av kvalifiserte fysioterapeuter med kommunal avtale. Dette er krav som må stilles til avtale fysioterapeutene ved inngåelse av avtalene.

LES OGSÅ: Remi (47) har hatt sju hjerneslag

Det må også vurderes om fysioterapeutenes avtaler skal lages slik at midlene følger pasienten, og ikke tildeles uten krav. Det bør videre lages kontrollordninger slik at de kommunale midlene (driftstilskuddet) til instituttene, brukes til dette og ikke ses på som ren lønn til fysioterapeuten. Vi ber om at statsråden vurderer denne saken og legger frem forslag som kan gi de slagrammede et godt tilbud på rehabilitering, slik at de kan komme tilbake som yrkesaktive i stedet for som i dag, ende opp som ufør. Vi håper videre at statsråden kan ta seg tid til et kort møte slik at vi kan få forklart nærmere hva vi mener.

LES OGSÅ: «Pensjonistene må med, minstepensjon på 13.000 kroner holder ikke »