«Fritidsboligeiere bidrar med millioner - det bør være midler til å få til en god vannsirkulasjon»

DEBATT Da det ble bygget hus på Stormusfjellet ble kloakken sendt rett i kilen

Odd Løkkevik
pensjonert mekaniker

Tirsdag 14. mai fremførte Gunn Hedberg, Papperhavn velforening et berettiget varsko om hva som har vært utviklingen i Vauerkilen.

Da jeg i 1954 kjøpte en liten snekke på 21 fot.  ble det mange turer rundt Halers øyer og holmer. Det var den gang mulig kjøre inn fra Papperhavn og ut under Hvalsundbrua.  Nå er det nå en umulighet.  

Den samme turen kan en knapt få gjennomført med en kano! Alt har grodd igjen med den følge som Gunn Hedberg beskriver. Vannsirkulasjonen er nesten lik null. Da det ble bygget hus på Stormusfjellet ble kloakken sendt rett i kilen, noe som det for lengst er slutt på, men fortsatt forekommer det noe fra andre.

Når kommunen innkasser millioner av kroner fra eiere av fritidsboliger, «hytteslott» og datsja’r burde det være midler nok til å mudre opp og få til en god vannsirkulasjon