«Fredrikstad tingrett feiret 10 år med vitnestøtte»

Vitnestøtteordningen er kommet for å bli. Et trygt vitne er et godt vitne, skriver Arnfinn Agnalt.

Arnfinn Agnalt
sorenskriver 

Det er i disse dager ti år siden vitnestøtteordningen ble etablert i Fredrikstad tingrett. Dette ble feiret med «brask og bram» og med innbudte vitnestøtter og gjester i tingretten 9. oktober 2019.

Allerede i 2006 ble daværende sorenskriver Jørn Vilsted intervjuet av lokalavisen Demokraten og han meddelte at tingretten ville etablere en vitnestøtteordning. Det ble imidlertid en «trang fødsel» for ordningen. Først tre år senere med ny administrasjonssjef og ny sorenskriver kom vitnestøtte-ordningen på plass. Lokallagsleder i Røde Kors i Fredrikstad, Aud Enersen, spilte en sentral og viktig rolle for å få vitnestøtteordningen etablert i tingretten.

Vitnestøtteordningen har vært en suksess i tingretten. Vi var først ute i Østfold. Det gikk ytterligere sju år før Moss tingrett fikk etablert sin vitnestøtteordning. Nå har ordningen også kommet på plass i Sarpsborg tingrett og Halden tingrett.

Arrangementet startet med en enkel mottakelse, deretter var det koldtbord, taler, kaffe og kaker og annen festivitas.

Fredrikstad tingrett feiret 10 år med vitnestøtte.

Administrasjonssjef og vitnestøttekoordinator Wendla Dehli Evensen orienterte først om etableringen av vitnestøtteordningen i Fredrikstad. Vi har i dag 15 aktive vitnestøtter. I løpet av ti år har vi hatt vitnestøtte i 1136 saker og det er 3221 vitner som har fått vitnestøtte. Vitnestøttene er erfarne og dyktige og det er aldri problemer med å fylle turnuslistene. Evensen takket vitnestøttene og Røde Kors for et svært godt samarbeid.

Deretter hadde vitnestøtte Turid Irene Berger en hilsen fra vitnestøttene. Turid Irene Berger har vært vitnestøtte fra starten av sammen med Eva Margrethe Eriksen og Anita Bakker. Alle tre er fortsatt aktive. Arne Mentzen, som nå er 87 år gammel, og som nettopp har avsluttet som vitnestøtte deltok også på arrangementet.

Debatt: «Det er en misforstått motstand mot sammenslåing av tingretter»

Deretter hadde Øyvind Bruflat fra Østfold Røde Kors og Laila Walheim fra Østfold Røde Kors og Fredrikstad Røde Kors ordet til hilsningstaler. Walheim delte ut Røde Kors’ 10-års merke til Wendla Dehli Evensen, Turid Irene Berger, Eva Margrethe Eriksen og Anita Bakker til stor applaus.

Domstoladministrasjonen var representert ved seniorrådgiver Elin Kvalvik Utvik og rådgiver Wenche Wenås fra Rettsenheten. Begge hadde med gaver og hilsninger fra Domstoladministrasjonen.

Sorenskriver Arnfinn Agnalt holdt deretter sin hilsningstale til vitnestøttene og Røde Kors. Han berømmet vitnestøttene for god håndtering av vitner og takket også Røde Kors for godt samarbeid. Han takket også sine lokale medspillere Kari-Anne Kirkeng og Wendla Dehli Evensen for god innsats og konstruktive innspill.

Fikk du med deg denne? – Helseminister Bent Høie øker sosiale ulikheter

Deretter gikk praten livlig rundt bordene inntil vi avrundet det hele på ettermiddagen.

Vitnestøtteordningen er kommet for å bli. Et trygt vitne er et godt vitne! Vi satser også på et fortsatt og godt samarbeid med Østfold Røde Kors og Fredrikstad Røde Kors. 

Takk for en fin ettermiddag og takk for god innsats i frivillighetens tegn!