Fredrikstad SV: «Innbyggernes medvirkning skal med»

For oss som er nye i politikken er det helt klart at det er ting som kan endres på til det bedre, slik at innbyggerne i kommunen, inkludert oss selv, kan være sikret gode demokratiske prosesser, skriver Helga Aakre og Silje Louise Waters (SV).

Helga Aakre 
konstituert gruppeleder Fredrikstad SV

Silje Louise Waters
gruppeleder Fredrikstad SV (i permisjon)

 

Vi har tatt et et valg, på̊ lik linje med flere, å engasjere oss i politikken da vi ønsker å bidra. Sammen med dyktige politikere og en faglig dyktig administrasjon, får vi gjennomført god politikk for byen vår. Det er stort engasjement og diskusjoner oss i mellom. Vi er ikke alltid enig i alt. Det er bra. Ulike stemmer fremmer både debatten og demokratiet.

Vi skal heller ikke glemme at vi er valgt av innbyggerne i byen vår. Vi sitter i posisjon, i utvalg og i bystyret på tillit fra dere. For oss som er nye i politikken er det helt klart at det er ting som kan endres på til det bedre, slik at innbyggerne i kommunen, inkludert oss selv, kan være sikret gode demokratiske prosesser. 

De seneste artiklene i avisen fra både politikere, advokater og spaltister bidrar ikke til økt tillit. Det føres et krast språk i avisens debattspalter. Vi ønsker en redelig debatt som går på politikk, ikke person. Ellers kan det ta vekk lysten og iveren folk har til å delta i politikken.

Vi vil bidra til å gjøre politikken mer tilgjengelig og ikke minst forståelig for alle.

Vi ønsker å gjøre endringer i måten demokratiet fungerer i praksis. 

Derfor kommer SV til å fremme følgende forslag for de andre partiene, og vi håper at alle vil slutte opp om dem:

Alle politiske saker skal ha et punkt som heter «Innbyggernes medvirkning» hvor grupper som berøres direkte av den politiske saken skal høres, og deres innspill skal bli drøftet i saken. Vi vil be om at administrasjonen ser på nye løsninger for tilgjengeliggjøring av politiske saker som legges ut på nettet. Vedtaket om innbyggerbaserte oppgaveutvalg følges opp.

Vi har valgt å engasjere oss politisk og jobbe for en politikk vi har tro på. Det får vi til. Men vi får det enda bedre til når de som har valgt oss blir lyttet til og kan medvirke. Det bidrar til engasjement, gode lokalsamfunn og gode byer. Det er sammen vi er best.

Vi tar gjerne imot flere innspill på hvordan vi kan bli bedre på å møte innbyggerne. Og som vi har skrevet før: Vår kontordør er alltid åpen.

Meninger: «Hvordan kan vi gjøre politikken mer tilgjengelig?»