«Fredrikstad kommune må prioritere ressurser for å sikre barn og unge et godt pedagogisk tilbud»

Ansatte i barnehage, skole og SFO må også sikres arbeidsvilkår som gjør at de klarer å stå i det over tid, skriver Hannah Berg og Laila-Brith Josefsen, Rødt Fredrikstad.

Av: Hannah Berg, gruppeleder og Laila-Brith Josefsen, oppvekstutvalget Rødt Fredrikstad.

 

Rødt Fredrikstad mener det er nødvendig med en nasjonal krisepakke for barnehager, skoler og SFO.Det må nå legges press på regjeringa. Men fram til den kommer, må kommunen prioritere egne ressurser for å sikre barn og unge et godt pedagogisk tilbud som også er i tråd med nasjonale smittevernveiledere. Ansatte i barnehage, skole og SFO må også sikres arbeidsvilkår som gjør at de klarer å stå i det over tid. Vi er i en ekstraordinær situasjon og da kreves ekstraordinære tiltak. Denne situasjonen kan komme til å vare en stund, og vi må sikre at ansatte ikke møter veggen og blir syke. Da vil kommunen få en større utfordring med drifta.

Meninger: «Den lille navlebeskuende byen Fredrikstad?»

Barnehagen fikk utvidet åpningstid fra 7,5 timer til 9 timer 15 minutter fra onsdag. Dette førte til at det ikke er mulig å følge den nasjonale smittevernveilederen om tre barn under tre år og seks barn over sammen med en voksen, pga. ulike vakter innenfor åpningstida. En åpningstid på 7,5 time hadde heller ikke tatt høyde for at ansatte har behov for pause og at pedagogene har krav på tid til planlegging. Ansatte har gitt uttrykk for at dette skulle gå i starten, men det er klart at dette ikke kan bli en varig løsning.

Kunnskapsministeren har vært tydelig på at smittevernregler trumfer åpningstid. Barnehageeiere kan redusere åpningstida for de gruppene som ikke har samfunnskritiske yrker eller ellers prioriterte grupper. Skolene åpner for 1.-4. trinn. Lærerne har lenge jobba mye og annerledes. Nå skal de møte en hverdag hvor elevene skal samles i mindre grupper samtidig som noen fortsatt må ha hjemmeundervisning. De fleste skoler har klasser med mer enn 15 elever. Uten flere ressurser må det være nokså utfordrende, om ikke umulig. SFO vil få noe redusert åpningstid, men det kan være behov for flere tiltak.

Leserbrev: «Barnehageansatte er helter som til og med på avstand viser omsorg til foreldre med klump i magen»

Mange ansatte melder om slitasje og usikkerhet når nasjonale smittevernregler ikke kan følges og det haster med nye tiltak. Kommunen har gjort mye, men Rødt mener, i likhet med Utdanningsforbundet, at vi må gjøre mer:

– Sikre barnehager, skoler og SFO større ressurser, flere stillinger.

– Vurdere større reduksjon av åpningstida i barnehage og SFO (for dem som ikke har

samfunnskritiske jobber).

– Ta ansvar for de private barnehagene som ikke har egne ressurser til tiltak

De siste boligsalgene i Fredrikstad, Råde og Hvaler: Steffens vei 14 i Fredrikstad sentrum er nylig solgt – eiendomsoverdragelser fra distriktet