«Fredrikstad kommune bør ha en nullvisjon for tap av jordbruksarealer»

– Et grotesk eksempel på feilslått politikk, er hva de fleste politiske partier ønsker å benytte Gudebergjordene til i fremtiden, skriver Ida Julsen og Erik Skauen.

Ida Julsen og Erik Skauen

Miljøpartiet De Grønne

For å bygge en enda sterkere lokal matkultur og øke produksjonen, kan vi ikke legge mer matjord under asfalt, mener De Grønne.

Norge har en selvforsyningsgrad på omtrent 40 prosent når fôrressurser er medregnet. Fredrikstads jordbruksarealer er noe av det beste Norge har å by på. Vi har derfor et stort ansvar for at disse verdifulle arealene benyttes til videre matproduksjon og ingenting annet.

DEBATT: «Når vi ser hvordan kommunen har forvaltet dyrket mark, bør det nå ringe noen bjeller»

Bør ha nullvisjon

Derfor er vi i De Grønne bekymret for at forholdsvis store jordbruksarealer ønskes omdisponert til eksempelvis næringsarealer i forslag til ny arealplan for Fredrikstad kommune. De Grønne vil at matproduserende arealer også skal være matproduserende arealer i fremtiden. Og av den grunn mener vi at Fredrikstad kommune bør ha en nullvisjon for tap av jordbruksarealer.

De Grønne vil at den viktige næringen som lokal matproduksjon er, skal bli en større del av vår alles bevissthet.

Det er også en målsetting for Østfold-landbruket å øke matproduksjonen med 20 prosent innen 2030, blant annet beskrevet i Østfold fylkeskommunes nye energi- og klimaplan.

LES OGSÅ: Småpartiene engstelige for planene på Gudebergjordet

Er ikke landbruk næring?

De Grønne vil sikre matproduksjonen i Fredrikstad i fremtiden gjennom blant annet:

* Etablere en realpolitikk som innebærer nullvisjon for tap av matproduserende arealer.
* Reversere tidligere planer hvor jordbruksarealer ønskes omdisponert.
* At det legges mer til rette for produksjons- og utsalgsformer som fremmer Fredrikstad-landbruket.
* At landbruket blir flinkere til å spille på lag med naturen slik at vi kan øke det biologiske mangfoldet i hele vårt kulturlandskap.

Et grotesk eksempel på feilslått politikk er hva de fleste politiske partier ønsker å benytte Gudebergjordene til i fremtiden. Her ønskes det næringsutvikling.

LEDER: «Gudebergjordet på Østsiden under sterkt press»

Gammeldags og lite ansvarlig

Da er det underlig at landbrukssektoren ikke ses på som egentlig næring, selv om denne bransjen huser flere tusen arbeidsplasser i Østfold-samfunnet.

Å bygge ned Gudebergjordene er en politikk vi ikke kan stå inne for i 2019. I en tid med mer ustabilt verdensbilde og ustabilt klima. Slike arealer er med å skape en økt trygghet for mat til befolkningen. Både Gudebergjordet og utbygging av mer vei på Gressvik, den mye omtalte Åledalslinjen, er svært gammeldags og lite ansvarlig bruk av viktige arealer.

Politisk vilje

Politisk og byråkratisk er det helt uproblematisk å reversere disse vedtakene slik at de store matproduserende arealene også kan være matproduserende i fremtiden. Det er kun snakk om politisk vilje. Ansvaret med å ta vare på sentrumsnære matjordarealer, blir derfor en viktig kampsak for De Grønne.

Det er i tillegg viktig å huske på de gode effektene av lokalt jordbruk. Vi får tilgang på kortreist og ren mat. Matkultur og lokalprodusert mat er viktig for gode bomiljøer.

De Grønne vil at den viktige næringen som lokal matproduksjon er, skal bli en større del av vår alles bevissthet. Da må vi også gjøre tiltak som fremmer kunnskap om mat, om ernæring og om økologi, og det skal vi i De Grønne jobbe hardt for.

DEBATT: Farlig avfall på hytta?