«Fredrikstad kan bli en skatteparadisfri kommune»

Fredrikstad kommune bør følge Sør-Varangers eksempel og jobbe for å bli en skatteparadisfri kommune.

Hannah Berg, Hermund Arntzen Dale og Dan André Syversen
Bystyregruppa til Rødt Fredrikstad

 

Hvert år sender norsk næringsliv ca. 50 milliarder ut av landet og inn i skatteparadiser. Det betyr at Norge hvert år går glipp av rundt 14 milliarder i skatteinntekter fra næringslivet. Dette er penger som kunne gått til full dekning av lærernormen, opprustning av kollektivtilbudet, gratis barnehager, flere omsorgssentre eller andre velferdsprosjekter.

Verdiene som sendes ut av landet øker, mens nasjonale tiltak mot skatteflukten nærmest er fraværende. For eksempel har Skatteetaten kontroller med norske selskaper blitt halvert siden 2010.

Det anslås at ca. 8 prosent av finansformuen i verden i dag er plassert i skatteparadiser. Skatteparadis er et globalt problem, og virker ofte uoverskuelig for oss vanlige mennesker å gjøre noe med. Verdens superrike og storselskaper gjemmer unna milliarder som egentlig skulle blitt betalt skatt av. Et internasjonalt regelverk fullt av smutthull og skatteparadis som tillater hemmelige formuer og inntekter lar dette skje.

Skatteparadisene, med sitt finansielle hemmelighold, er en av de viktigste drivkreftene bak den voksende ulikheten i verden, og de er en alvorlig trussel mot demokratiet. Ganske enkelt fordi moderne demokratier er basert på en grunnleggende sosial kontrakt: alle må betale skatt på en rettferdig og forutsigbar måte, mot å få tilgang til offentlige goder og tjenester.

Meninger: «Hvordan kan vi gjøre politikken mer tilgjengelig?»

Hvis noen av de rikeste personene, og de største selskapene, bruker skatteparadiser og finansielt hemmelighold for å unngå å betale sin del, da står hele den sosiale kontrakten på spill.

Så, hvordan blir vi kvitt skatteparadisene?

Mens vi venter på nasjonale føringer så kan kommuner og fylker gjøre sitt for å sikre seg mot skatteflukt. Kommuner, fylkeskommuner, bedrifter, organisasjoner og offentlige institusjoner kan gjøre en forskjell. Når du kjøper inn for noen tusenlapper har du liten makt over selskapene du kjøper fra, men når man kjøper inn for millioner kan man stille krav. Derfor er det der vi må starte kampen mot skatteparadisene.

Ved å kreve fullt innsyn, eller land-for-land rapportering (ULLR), kan kommuner sikre at selskaper konkurrerer på like vilkår. Gjennom innsyn vil kommunen kunne avsløre forsøk på å omgå direkte eierskap og direkte fakturering og betaling.

Før sommeren vedtok kommunestyret i Sør-Varanger å kreve fullt innsyn i hvor skattebetalernes penger ender opp, og med det ble de den første kommune i landet som har fattet vedtak mot skatteparadiser.

Fredrikstad kommune bør følge Sør-Varanger eksempel og jobbe for å bli en skatteparadisfri kommune. Dette fremmer Rødt en interpellasjon om i bystyret torsdag 10. september.

Kronikk: «Den psykiske kvinnehelsen»