«Flere merkede stier – nå»

Å gå tur gir god helse og mange trivelige møter mellom mennesker, selv om de holder avstand for øyeblikket, skriver Gunn Hedberg.

Gunn Hedberg
Vesterøy, Hvaler

 

I helgen var det tett med biler på de to mest populære turområdene på Vesterøy, Kuvauen og Guttormsvauen. Det samme er sikkert tilfelle for de få andre offentlige parkeringene vi har på Hvaler. Da blir kravet om to meters avstand vanskelig å oppnå. Derfor burde vi hatt langt flere merkede stier, spredt over alle øyene.

Hvaler har et omfattende nett av gamle stier og ferdselsveier. De var i daglig bruk så lenge øyene manglet bruforbindelse. Men hvis stiene er umerket, er det få som våger seg ut i ukjent terreng.

Mange av stiene har gått ut av daglig bruk, noen av dem ukjente for folk flest. Men dette nettet av veier og stier er en viktig del av Hvalers kulturhistorie, og må og skal være åpne for fri ferdsel.

Stinettet bør uansett holdes i hevd. Å gå tur gir god helse og mange trivelige møter mellom mennesker, selv om de holder avstand for øyeblikket.

Et krav må være å merke disse stiene og veiene snarest, slik at kunnskapen om dem ikke dør ut. Det gjelder selvsagt ikke bare på Hvaler, men over hele landet. Stimerking er smittevern og folkehelse!

Les også: – Selvsagt vil det være flere sekvenser fra Hvaler med i manuset denne gang (Demokraten +)