«FAU Gudeberg kjemper ikke mot en sammenslåing»

Vi kjemper ikke mot sammenslåing av Gudeberg barne- og ungdomsskole og Råkollen, men for en helt ny prosess, skriver Jan Gravning.

Jan Gravning
FAU leder Gudeberg skole  

I «Meninger» lørdag 21.09.2019 tar Tomm Pentz Pedersen opp en svært viktig sak. Det er viktig og bra at Dagsavisen Demokraten bruker plass i sin leder på å belyse Gudeberg/Råkollen saken.

Leder: FAU blir ignorert – men samlokaliseringen bør være optimal for utvikling og læring sammen med andre

At det blir hevdet at vi har «kjempet mot en sammenslåing av Gudeberg barne- og ungdomsskole og Råkollen» kjenner vi oss ikke igjen i. FAU Gudeberg og Gudeberg lokalsamfunnsutvalg har og vil fortsatt kjempe for en helt ny prosess og vi har utallige innvendinger mot den løsningen som foreligger. Det har ikke på noe tidspunkt vært motstand eller innsigelser på at Råkollen-elevene skal komme til Gudeberg. Vi har en god dialog med FAU Råkollen.

Debatt: «Kommunens prestisje rammer Gudeberg/Råkollen-elevene i årtier»

Fredrikstad kommune må sørge for at elever, Gudeberg lokalsamfunnsutvalg, foreldre ved Gudeberg og Råkollen får mulighet til å bidra positivt i en ny prosess for å få en så god løsning for elevene ved de to skoler som mulig.