«Faste jobber i hele stillinger er avgjørende for en trygg og forutsigbar økonomi»

Rødt Fredrikstad vil jobbe for at alle ansatte i Fredrikstad kommune som ønsker det skal få tilbud om fulltidsstilling, skriver Hannah Berg.

Hannah Berg
Rødt Fredrikstad 

 

Altfor mange har usikre jobber, med lav stillingsprosent og midlertidig stilling. Slik løs tilknytning til arbeidslivet skaper utrygghet, gjør det vanskeligere å få hverdagen til å gå opp og øker forskjellene blant folk. Slik er det også i Fredrikstad. Det vil Rødt gjøre noe med.

For det gjør noe med deg når du jobber fjerde helgen på rad, når du alltid har mobilen tilgjengelig i tilfelle det dukker opp ledige vakter, og kaster fra deg alt du har i hendene fordi du har blitt flyttet til et annet arbeidssted i motsatt ende av kommunen. Det gjør noe med deg når du aldri får planlagt hverdagen, siden du ikke vet hvor eller når du skal jobbe.

DEBATT: «Derfor vil jeg kjempe for Fredrikstad Arbeiderparti»

Det gjør noe med deg når du ikke våger å kjøpe vintersko til begge barna fordi lønninga den ene måneden er på 20.000, mens måneden etter kun gir 10.000. Det gjør noe med deg når månedene hvor du desperat jakter på en eller fler ekstravakter, fordi strømregninga ble mye dyrere enn antatt, kommer oftere og oftere.

Det gjør noe med deg at du ikke får lån, selv om du betaler mer i husleie enn du ville betalt i avdrag på huslånet. Selv om du og dine må finne dere i den usikre livssituasjonen din trenger ikke banken gjøre det samme. Resultatet av dette er at du og jeg sitter igjen med skjegget i postkassa, mens utleiere håver inn.

DEBATT: «Hurra for Viken fylke»

Faste jobber i hele stillinger er avgjørende for en trygg og forutsigbar økonomi. Dessuten er det helt avgjørende for at vi skal ha det fint på jobb og bli gode på de jobbene vi gjør.

Derfor vil Rødt Fredrikstad blant annet jobbe for:

At alle ansatte i Fredrikstad kommune som ønsker det skal få tilbud om fulltidsstilling

– At alle som jobber for kommunen, eller firmaer kommunen benytter seg av, får anstendig lønn og skikkelig arbeidsvilkår

– Vi vil jobbe aktivt mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, både i offentlig og privat sektor

– Rødt vil bidra til å øke organisasjonsgraden

– Vi sier nei til innleie fra kommersielle bemanningsbyråer

– Vi sier nei til kommersiell drift av velferdstjenestene våre

– Rødt vil bevare og videreutvikle industrien i Fredrikstad

– Vi krever at minstelønn skal være en forutsetning for skjenkebevilling på byens restauranter

– Rødt vil jobbe for 30-timers normalarbeidsuke for kommunale arbeidsplasser

– Rødt Fredrikstad vil jobbe for at Fredrikstad skal være et godt og trygt sted å arbeide for ansatte, både i privat og offentlig sektor.