Farlig avfall på hytta?

– I fjor hadde vi altfor mange branner på avfallsanlegg, skriver Kristine von Hanno.

Kristine von Hanno

Næringspolitisk rådgiver KS Bedrift Avfall

Over hele landet gjøres en stor innsats med å holde naturen og havet fritt for plast. En viktig del av jobben gjør vi selv ved å kildesortere hjemme, på hytta eller campingplassen. De fleste av oss tenker kanskje ikke så mye på hvordan avfallet vårt håndteres når vi ferierer.

Heldigvis sørger alle landets kommuner for at også ferieavfallet ditt blir gjenvunnet, uansett hvor du befinner deg.

Unngå forsøpling

Avfall som samles inn, havner ikke på avveier. Det som kastes på bakken, havner med stor sannsynlighet enten i et avløp, en bekk eller blåser rett på havet. Det er alles ansvar å unngå at avfallet havner i sjøen eller naturen.

80 prosent av den marine forsøplingen består av plast. Uansett hvor og hvordan du ferierer, er det viktig å sørge for at plasten samles forsvarlig inn. På den måten bidrar landets feriegjester til å lage resirkulerte plastprodukter i tråd med sirkulærøkonomiske prinsipper.

Ute i skjærgården må feriefolket passe på å kaste avfallet i oppsatte beholdere eller ta det med tilbake til land.

Lokale løsninger

Valg av løsning lokalt avhenger av innbyggertetthet, kommunestørrelse, topografi, avstander og klimatiske forhold. Derfor opplever mange feriegjester at det er ulike ordninger der de bor fast og der de ferierer.

Både kommuner og private næringsaktører kan velge hvilken innsamlingsmetode som de mener er best tilpasset lokalt. Noen steder har kildesortering av mange avfallstyper, mens andre satser på ettersortering i moderne anlegg. Enkelte kommuner velger å ha én avfallsbeholder til hver avfallstype, mens andre igjen velger ulike farger på posene som legges i samme beholder. Hvor hyppig avfallet hentes, avhenger av hvilken innsamlingsløsning som gjelder lokalt.

Farlig avfall på hytta?

Det er viktig at verken farlig eller elektronisk avfall blandes med det ordinære avfallet. I fjor hadde vi altfor mange branner på avfallsanlegg. Mange stammet fra batterier som var kastet feil. Farlig avfall skal alltid sorters separat, på grunn av innholdet av miljøgifter eller fare for brann. 

Alle landets kommuner kan ta imot farlig og elektronisk avfall fra privatpersoner og mindre næringsaktører.

Er du i tvil om hvilke løsninger som gjelder der du er, kan du kontakte kommunen eller finne mer informasjon på nettsiden www.sortere.no.

Uansett om du ferierer hjemme eller på hytta, sørger kommunene for at avfallet ditt gjenvinnes – det meste av avfallet ditt blir til nye produkter, biogass, kompost eller varme og energi.

Arendalsuka

Den 13. august kan du høre mer om dette temaet på vår debatt under Arendalsuka. Der stiller også flere politikere opp for å diskutere utfordringene med manglende etterspørsel etter utsortert plast. Blant annet kommer Hamar (V), Heggelund (H), Aukrust (Ap) og Storehaug (KrF).

LES OGSÅ:

«Det er pussig at de samme som forsvarer elektrisitet bygger ut Gardermoen når vi har Rygge?»

Leiepris: 50.000 for fem dager

Derfor satser vi på Demokraten