«Fagforbundet skal bidra i #bærekraft2025 og stille spørsmål som utfordrer og utvikler»

Uttalelsen fra administrasjonsutvalget i Fredrikstad kommune viser vei og gode muligheter for at byens innbyggere skal oppleve gode tjenester i fremtiden.

Fagforbundet Fredrikstad
Sigmund Karlsen, nestleder / htv
Pål A. Hauge Christiansen, htv / Helse og velferd

 

«Vi har tro på lokalt trepartssamarbeid – et konstruktivt samarbeid mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i Fredrikstad kommune»

Det var et tydelig signal fra politikere i administrasjonsutvalget uavhengig av parti ... partene setter seg ned og finner bærekraftig løsninger. #bærekraft2025 handler om gode tjenester, faglig kvalitet, tillit og trygghet   for de ansatte.

Vi - Fagforbundet skal selvfølgelig fronte dette .. vi skal bidra og stille spørsmål som utfordrer og utvikler. Uttalelsen fra administrasjonsutvalget i Fredrikstad kommune viser vei og gode muligheter for at byens innbyggere skal oppleve gode tjenester i fremtiden.

Debatt: «Sammen for framtidas kommune»