«Evakuer barna fra flyktningleiren Moria på Lesvos»

Fredrikstad bør også slutte seg til ‘Solidarity Cities’, et europeisk initiativ tatt av ordføreren i Athen for å få byer til samarbeide om å håndtere flyktningstrømmen, skriver Hannah Berg, Silje Louise Waters og Jonas Qvale.

Hannah Berg (Rødt)
Silje Louise Waters (SV)
Jonas Qvale (Bymiljølista)

Hellas har gått fra å være transittland videre inn i Europa, til å bli varig bosted for titusenvis av flyktninger. Grensekontrollene ut av landet er strengere enn noen gang. Samtidig fortsetter tilstrømningen av nye båtflyktninger, noe som fører til en stadig opphopning av flyktninger i offisielle og uoffisielle leirer. Flyktningene lever nå under elendige og uverdige forhold på ubestemt tid.

I flyktningleiren Moria på øya Lesvos i Hellas bor det i dag 20.000 mennesker i en leir som er bygget for 3.000, og antallet er økende. Situasjonen er spent og flere hjelpeorganisasjoner har sett seg nødt til å stoppe sitt arbeid i Moria landsby. Lokalbefolkningen i Moria er splittet i synet på hvordan den spente situasjonen mellom flyktninger, politi og lokale innbyggere kan løses. En liten lokal høyreekstrem gruppe har oppført seg truende mot ulike hjelpeorganisasjoner, deriblant Dråpen i Havet, som de mener er med på å opprettholde tilfanget av nye flyktninger til Hellas.

På grunn av Flyktningkonvensjonen, Tyrkia-EU-avtalen og Dublin-avtalen er Hellas fanget i en ansvarsposisjon alle de andre landene i Europa slipper. Den greske befolkningen lider fortsatt under finanskrisen med en arbeidsledighet på 16 prosent, den høyeste i Europa samtidig som det er hit de fleste flyktninger som vil til Europa kommer.

Den greske regjeringen har bedt EU-landene om å ta imot 3.000 barn uten omsorgspersoner, som lever under uverdige og ekstreme forhold. Ingen europeiske land ønsker å ta imot noen av disse barna. Den greske statsministeren fordømmer EUs handlingslammelse og anklager dem for manglende solidaritet med Hellas i å håndtere flyktningstrømmen til Europa. Frankrike forsto etter hvert alvoret og hentet ut 400 barn i januar, nå har Finland også sagt at de skal hente flere barn derfra. Norge har hittil ikke hentet noen.

Den norske regjering må iverksette et haste-krisetiltak, ikke bare i Moria-leieren på Lesvos, men for alle flyktningbarna som lever under uverdige levekår i Hellas. Vi har økonomi og plass, spesielt etter de lave flyktningetallene de siste årene.

Trondheim og Stavanger kommune har sluttet seg til oppropet «Evakuer barna fra Moria», det bør Fredrikstad også.

Fredrikstad kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva regjeringen har lagt opp til, også når det gjelder enslige mindreårige. Vi ber regjeringen svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige fra flyktningeleirene.

Fredrikstad bør også slutte seg til ‘Solidarity Cities’, et europeisk initiativ tatt av ordføreren i Athen for å få byer til samarbeide om å håndtere flyktningstrømmen.

Dette er en humanitær katastrofe som må løses politisk. Barna fra Moria må få et trygt hjem. Vi krever at Norge tar en større del i å sikre en trygg fremtid for disse menneskene. Vi har ressursene til å hjelpe.

Evakuer barna fra Moria nå!