«Et utall av ildsjeler gjør en innsats «i det stille». Vi må heie på hverdagsheltene!»

Enkelte frykter at det kommer til å bli færre og færre ildsjeler i det som populært blir kalt «egosamfunnet» – vi velger å heie på hverdagsheltene, det må også du gjøre, skriver Tomm Pentz Pedersen i tirsdagens leder.

Tomm Pentz Pedersen
journalist og debattansvarlig 

Det er med stor respekt vi leser om entusiastene som i over 26 år har jobbet med å restaurere båten M/S «Hvaler». Utrolige 150.000 dugnadstimer er lagt ned i å få lokalbåten fra 1800-tallet tilbake i original skikk. Nytt båtdekk, mast og rigg, el-installasjoner og brannsikring i det som opprinnelig var en dampbåt – er noe av arbeidet dugnadsgjengen har brukt tusenvis av timer til å ferdigstille prosjektet. For å sette den frivillige innsatsen i en litt annen dimensjon –
dugnadstimene tilsvarer 4.000 arbeidsuker eller 77 arbeidsår!

Frivillige, dugnadsgjeng, ildsjeler – mennesker som fylt av iver og begeistring blir selve drivkraften og generatoren i store og mindre prosjekter. I Fredrikstad har vi mange ildsjeler hvor flere av dem har fått velfortjent honnør og oppmerksomhet – Ulf Berg, Jan Georg Lund, Terje Bratland og Lise Løkke er noen av dem.

Forsker Guri Mette Vestby var for noen år siden prosjektleder for en studie om ildsjeler. I rapporten beskrives en ildsjel ikke overraskende som et ja-menneske med stort pågangsmot, stahet, litt egenrådighet og en person med mye ansvarsfølelse. Når hun i tillegg sier at ildsjeler gjerne engasjerer seg i flere ting samtidig, kjenner vi igjen merkelappen.

I tillegg til «frontfigurene», som vi i media gjerne løfter fram, er det et utall av ildsjeler som gjør en innsats «i det stille». Hva disse ildsjelene bidrar med merker man som regel ikke før de slutter med sine oppgaver – personlige bidrag som er drevet av entusiasme og gleden over å hjelpe andre.

Enkelte frykter at det kommer til å bli færre og færre ildsjeler i det som populært blir kalt «egosamfunnet» – vi velger å heie på hverdagsheltene, det må du også gjøre!

LES OGSÅ:
Nå skal hele Norge bli kjent med ildsjelen Ulf
Kongens medalje til «drillmamma» Lise (67)
Jan Georg Lund: – Et betydelig bidrag til aktiviteten vår, fastslår ildsjelen. 
5-årsjubileum for Barnas kulturaktivitetsdag