«Erna og Siv må fløtte sæ - ikke ta plassen te´barna!»

Å skille mor og barn er helt uakseptabelt, skriver Lino Lubiana.

Lino Lubiana
KrF-Fredrikstad

Takk til KrF for de norske barna uten mor og far som kom hjem! Jeg er enig med Ropstad og med FN! Er kvinnene norske har vi et juridisk ansvar vi ikke kan komme fra. Om de har brutt loven må det vurderes om de skal dømmes. Vi har også lov til å gi amnesti etter dom. Barnets vel kan sammen med tvil om lovbrudd gi grunnlag for det.

Vårt etiske ansvar kommer i tillegg. Knyttet til det etiske ansvar mener jeg å sette mor på valget om å eventuelt skille seg fra barna sine er brutalt! Fullstendig uakseptabelt! Ikke glem historien og filmen Sofies valg! Med Meryl Streep. Om en jødisk mor som må velge å gi sin sønn fra seg på stasjonen under 2.verdenskrig. Meningen med hennes liv ble tatt fra henne og hun tar sitt liv til slutt. Hun kunne ikke leve med valget hun ble tvunget til å ta.

LES OGSÅ: «Vi skal ikke sende mennesker tilbake til krig. Menneskelige og humanitære hensyn skal veie tyngst»

Morskjærligheten er en kilde til omsorg som ikke overgås av noe. Å skille mor og barn er å gjøre begge hjemløse. Hjem er ikke der bygninger eller der jeg har bilen. Hjem er der de er, som jeg elsker - det er kona mi, mamma og barna mine. Skilles jeg fra de blir jeg hjemløs. Slikt kan Norge ikke drive med!

Jeg syns vi glemmer Tjostolv Moland-saken som etter min mening her han skape presedens. Syns ikke vi bør bry oss mindre nå når det gjelder mamma med barn, tvert imot! Å skille mor og barn er helt uakseptabelt. Vi var noen som lagde uro om saken på årsmøtet i KrF Østfold. KrF må ikke gi seg, Erna, Siv og Sylvi må flytte seg - og mor og barn må få være sammen. Er de ikke mødre som forstår hvordan dette virker. Selv en vennlig far forstår dette!

Fikk du med deg Jan Christian Häckert sin kronikk: «Nakba - over 70 år etterpå»