«En seier for ideelle aktører»

Nå sørger regjeringen for en forskriftsendring som gjør det mulig for kommuner å ha egne anbudsrunder med fortrinnsrett for de ideelle aktørene, skriver Kamilla Synnøve Pletten Aasgard.

Kamilla Synnøve Pletten Aasgard
KrF Fredrikstad
 

Gjennom forskriftsbestemmelser gjør regjeringen det nå lettere for ideelle aktører å levere helse- og omsorgstjenester .Ideelle aktører har gjennom historien sett behovet og tatt et viktig ansvar for å gi tilbud til utsatte og sårbare mennesker, ofte lenge før det offentlige. Blant annet har de startet skoler, sykehus og hjulpet fattige.

Nå sørger regjeringen for en forskriftsendring som gjør det mulig for kommuner å ha egne anbudsrunder med fortrinnsrett for de ideelle aktørene. Det er en kjempeseier for de ideelle aktørene som tilbyr viktige helse- og omsorgstjenester i vårt lokalsamfunn.

KrF ønsker en sterk frivillig sektor. Regjeringens gjennomslag er en seier for ideelle aktører. Vi er opptatt av å øke andelen ideelle, og styrke deres posisjon. Derfor er det så bra at vi nå får et verktøy som gjør at vi i vår kommune kan reservere konkurranser for ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester.

De ideelle har båret mange av de sosiale og omsorgsoppgavene gjennom historien. Gjennom denne endringen styrker vi deres muligheter til å fortsatt være en sentral aktør i samfunnet. Vi ønsker at det ideelle og frivillige aktørene skal fortsette den lange og stolte tradisjonen med å tilby viktige omsorgstjenester for utsatte og sårbare mennesker i vår kommune.

Vi heier på og takker Blå kors, Wang, Hans Nielsen Hauge vgs. og alle andre ideelle aktører i Fredrikstad som er med på å gjøre byen vår bedre og mer mangfoldig.

Kronikk: «40 år med menneskemøter»