«En administrasjon med så mange gode rådgivere burde klart å legge fram et revidert budsjett»

Argumentet at «utfordringsbildet er komplekst» er etter KrFs syn et fikenblad man dekker seg med og man etterlater i realiteten i verste fall et inntrykk av at kommunen er uten god politisk ledelse, skriver Lino Lubiana, KrF Fredrikstad.

Lino Lubiana
KrF Fredrikstad

KrF er oppgitt over formannskapets vedtak og innstillingsforslaget til bystyret 20. juni i sak om økonomiske rammebetingelser og prioriteringer for planperioden 2020 – 2023.  

Grunnen til dette er følgende:

KrF undrer seg over et vedtak i Formannskap 16. Mai så langt: Formannskapet har avklart at Bystyret ikke skal vedta en formell økonomiplan i juni 2019. Dette med bakgrunn i ny kommunelov samt kompleksiteten i kommunens samlede utfordringsbilde.

KrF observerer at formannskapet tiltar seg rett til å avklare hva bystyret ikke skal vedta. Hvordan kan formannskapet gjør dette? Selv om det er etter reglene er det KrFs syn er dette helt uhørt og det bidrar til at mange av oss avskjæres debatt om en så viktig sak - viktig fordi, det svekker en åpen demokratisk prosess og i tillegg mangler vi nå et dokument og redskap som gir oss muligheten til konkret å peke på saker og prioriteringer politisk ledelse vil gjøre - ledelsen får muligheten til å slippe billig unna i konkrete saker - eksempelvis - BPA, sykehjemsplasser, ansatte i hjemmesykepleien osv. Vi hadde trengt noen konkrete tall.

LES OGSÅ: «Lokalpolitikere med lønn som fortjent?»

Det står ikke eksplisitt at vi i år har et negativt driftsresultat på 23, 5 mill det finner vi først ved å lese liten tekst i PS sak 75, årsregnskap 2018. Der gis det et inntrykk av overskudd eller som det sies - et regnskapsmessig mindreforbruk på 7,4 millioner i årsmelding 2018. Egil Olsen har gjort klart at dette tas fra fond- fra sparepengene våre. Dette er egnet til å usynliggjøre realitetene for noen av oss - ikke minst i 2.100 sider sakspapirer.

Det innrømmes i saken at investeringsvolumet er økende og at renta stiger, men vi for ingen utredning av konsekvensene det får og hvordan kapitalkostnadene vil kunne spise opp driftsmidlene våre til skole, barnevern og helse!

Argumentet at «utfordringsbildet er komplekst» er etter KrFs syn et fikenblad man dekker seg med og man etterlater i realiteten i verste fall et inntrykk av at kommunen er uten god politisk ledelse. Kongen er naken, ropte barna i eventyret om keiserens nye klær.

Vi vil ikke gå så langt, men mener at en administrasjon med så mange gode rådgivere kunne klart både å legge frem et revidert budsjett og handlingsplan og taklet «utfordringsbildet». Det burde kommunens ledelse bedt om!

Dette anser vi særlig alvorlig i et valgår og fordi det er et helt nytt bystyre som da får en uvanlig utfordrende og kompleks sak til behandling. Dette er uklokt!

KrF foreslo derfor: 

Saken utsettes. Saken sendes tilbake til rådmannen med bestilling om revidert budsjett og handlingsplan for 2020 - 2023 før valget i Bystyremøte 5. September.

LES OGSÅ: «Rødt Fredrikstad: tenk nytt om kjøpesenterplanene på Værste»