«Eksamen i kunst og håndverk? Nei takk!»

Ungdom trenger ikke mer eksamenspress i ungdomsskolen, skriver Mona Mathisen.

Mona Mathisen
Bystyrerepresentant for Fredrikstad Arbeiderparti

 

Denne uka sendte regjeringen Solberg ut sitt høringsforslag til ny eksamensordning for grunnskolen og videregående opplæring.Her foreslår regjeringen å innføre eksamen i praktisk-estetiske fag på ungdomsskolen. Det vil si at eksamen kan bli innført i kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse og musikk.Vi kan lese i Aftenposten at Kunnskapsminister Jan Tore Sanner hevder at eksamen vil heve statusen til de praktiske fagene og at det vil motivere elevene.

Det er prisverdig at Sanner vil heve statusen til de praktiske fagene. Norge trenger elever som ønsker å ta fagbrev innenfor praktiske yrker. Både bygg- og anleggssektoren, industrien og helsesektoren formelig skriker etter ungdom som vil satse på dem. Jeg kan tenke meg mange faktorer som vil motivere elever til å ta et slikt valg. Eksamen er ikke en slik faktor. Derimot vil bedre utstyr og flere lærere i grunnskolen med fordypning i praktisk-estetiske fag kunne bidra til økt motivasjon. Da må kommuneøkonomien styrkes, slik at skolenes budsjetter tåler innkjøp av utstyr og forbruksmateriell i de praktiske fagene. Dagens regjering svekker kommuneøkonomien gjennom reduserte overføringer.

Ungdom trenger ikke mer eksamenspress i ungdomsskolen. Elevene bør heller motiveres gjennom god undervisning av kvalifiserte lærere med nok ressurser til rådighet, ikke gjennom eksamensspøkelset hengende over seg. I dag får elevene standpunktkarakter i disse fagene. Standpunktkarakteren er mer rettferdig. Den er basert på flere vurderinger og motiverer elevene til jevn innsats året igjennom. På grunn av nettopp dette stiller regjeringen selv spørsmålet om ikke standpunktkarakterer bør telle mer enn eksamen i den nye ordningen. Da er det underlig at det samme høringsforslaget legger opp til eksamenstrekk i enda flere fag.

Les også: NHO avviser regjeringens krav om fritt skolevalg

At elevene ikke bare skal jobbe godt med fagene når de går på ungdomsskolen, men velge en praktisk yrkesvei videre, er også avhengig av faktorer utenfor skolen. Gode lønns- og arbeidsvilkår er en slik faktor. Antall lærlingplasser er en slik faktor. Hele og faste stillinger i helsesektoren er en slik faktor. Trygge og forutsigbare arbeidsforhold i industri, bygg- og anleggsbransjen uten rom for uvettig bruk av midlertidige ansettelser er en slik faktor.

Fredrikstad Arbeiderpartiet mener at dette er forhold som er mye viktigere for statusen til de praktiske fagene enn økt eksamenspress i ungdomsskolen.

Kronikk: «Ta vare på denne perlen av et bibliotekbygg fremfor å forlate og bygge nytt»