«Eiendomsskattekongen bor ikke på Hvaler»

Hvis Løkkevik og du som leser dette tar dere tid til å gå på nettet (google) og søker på «skatter og kommunale avgifter», så vil dere se at «eiendomsskattekongen» ikke bor på Hvaler, skriver Eivind Borge.

Eivind Borge
Ordførerkandidat for Hvaler FrP

 

I  Odd Løkkeviks debattinnlegg kaster han grunnløse påstander mot meg som ordfører basert på tendensiøse vinklinger fra «den røde presse». Når også Dagbladet vinkler noe på denne måten er det selvsagt på grunn av at de ikke ønsker den borgerlige siden innflytelse etter valget. Jeg trodde faktisk at Odd Løkkevik som en mann av hans kaliber, tok seg umaken verd å sjekke fakta.

Hvis Løkkevik og du som leser dette tar dere tid til å gå på nettet (google) og søker på «skatter og kommunale avgifter», så vil dere se at «eiendomsskattekongen» ikke bor på Hvaler. Jeg skal komme med noen eksempler på eiendomsskatt kun i Østfold her er det mange «kongeriker».

Sarpsborg kommune kr. 6505, Moss kommune kr 6083, Rygge kommune kr 6500, Fredrikstad kommune, kr 8500, Rakkestad kommune kr 7980, Marker kommune kr 6752, Våler kommune kr 7198, Hvaler kommune kr 5000. Dere kan selv bedømme hvor «kongene» bor. Dette er tall hentet fra nettet i en oversikt over alle kommuner som har innført eiendomsskatt.

DEBATT: «Derfor ønsker Hvaler Frp å bygge hytter i Hvaler»

Når Løkkevik i tillegg kommer med en grunnløs påstand om at ordføreren i Hvaler er i utakt med moderpartiet, velger jeg å tro at Løkkevik ikke har tatt seg bryet med å sjekke fakta, fremfor å tro at han forsøker seg på blank løgn. Hvaler FrP har ALDRI vært med på å innføre eiendomsskatt i Hvaler. Det vet Løkkevik godt.

Et lite eksempel til. Hvis vi ser på totalkostnader i løpet av et år på vann/avløp/renovasjon og feiing betaler hver innbygger i Fredrikstad kr. 19.381. På Hvaler betaler hver innbygger kr. 17.534 (tall hentet fra samme oversikt) hvis vi ser på den dyreste kommunen i Norge (samme avgifter) betaler hver enkelt innbygger kr. 27.035

Løkkevik påstår i tillegg at eiere av fritidsboliger betaler dobbelt så mye som fastboende, er det det reneste tøv? Eiendomsskatten baseres på et objekt som skattlegges, og når det er dobbelt så mange fritidsboliger i forhold til helårsboliger er det logisk at det er flere eiere av fritidsboliger som betaler. Nivået på skatten er i snitt nesten den samme.

Nå høres det ut som jeg er ute og forsvarer eiendomsskatt, men det er jeg selvsagt ikke på noen måte. Det er faktisk slik at jeg som ordfører av respekt for demokratiske beslutninger ikke har vært ute i det offentlige rom og kritisert. Det fremstår svært urimelig at jeg som ordfører skal bli beskyldt får å være den som har innført eiendomsskatt i Hvaler.

Når Løkkevik i tillegg kommer med påstander om at ordføreren ønsker å beholde eiendomsskatten, begynner det å bli grenseløst usaklig. Jeg har aldri sagt at det er ønske fra meg å beholde denne. Det er faktisk slik at når flertallet i kommunestyret innførte eiendomsskatt vedtok det samme flertallet økte varige kostnader tilsvarende inntektene fra eiendomsskatten. Det jeg har sagt er at det ikke er mulig å fjerne eiendomsskatten over natten. Vi må først redusere kostnader og samtidig forsøke å skaffe andre inntekter for deretter gradvis redusere eiendomsskatter i form av bunnfradrag. Hvaler FrP har startet dette arbeidet for lenge siden og jeg skal i hvert fall være så ærlig å si at det ikke er lett, men vi forsøker og vi skal ikke gi oss.

Ut fra den informasjonen som jeg nå har gitt vet jeg ikke om det engang er verd bryet å forsøke å bli medlem i «adelskapet» i Norge. Jeg tror at jeg blir veid og funnet for lett i en slik sammenheng. Hvis de som mener at det ikke er riktig med eiendomsskatt slik som jeg, da bør de stemme på Hvaler FrP. Vi skal i hvert fall forsøke så godt vi kan, på sikt få den fjernet. Avslutningsvis til Løkkevik: Jeg setter stor pris på dere sommergjester, ikke for at dere betaler eiendomsskatt , men for at dere er store verdiskapere på mange områder i Hvalersamfunnet.