«Eiendomsskatt – urettferdighet satt i system»

Fastsettelse av eiendomsskatt i Fredrikstad kommune skjer uten at boligeiers økonomi tas hensyn til, skriver Odd R. Rossing.

Odd R. Rossing sr.
Trosvik

 

Eiendomsskatten skal igjen vurderes av Fredrikstad kommune med hjelp av det som kan stables på beina av takstmenn her i distriktet. Først må man bruke millioner av skattebetalernes penger som er innbetalt over skattesedlen, deretter må man jo først tjene inn denne utgiftsposten for å få belastet eiendommene med en større verdi slik at kommunen kan dekke opp sine behov for midler.

Dette skjer da med forskjellige resultat for den som er eiere av en sådan. Det betyr null niks for hvordan økonomien er for den enkelte. Mange som har fått seg bolig ved nøysomhet og forsakelse pågrunn av mager innkomst og endelig har kommet seg ut av gjeld, og i dag kanskje lever av en ikke alt for god pensjon. Noen bare med en minstepensjon å regne for, men som er heldig at man fortsatt er to så man kan holde hjulene i gang.

Men slike hensyn bryr kommunen seg null om, for penger må de ha i felleskassa så de kan få betalt for feilvurderingene som er tatt opp i gennom årene med konflikter av forskjellige slag. Advokater, konsulenter og andre forståsegpåere har kostet en formue av skattebetalernes penger. Unnlatelse av ledelsen i Teknisk etat å følge lover og regler når det gjelder moms har forårsaket at Skattevesenet har krevd kommunen for millioner som egentlig helt andre aktører skulle ha betalt.

Debatt: «En differensiert eiendomsskatt vil gjøre det mindre attraktivt å eie festetomter»

Klart tabber koster penger, alt betalt av innbetalte skattepenger fra mann i gata. Frekkheten lenge leve. For mange betyr ikke eiendomsskatten noen ting, og godt for dem er det, men den er like urettferdig for det. En annen  ting er hva med oss som leier den tomta som huset står? De som eier tomtene som de leier bort har jo en betydelig inntekt etter de nye takstene fra EU som vi i Norge selvfølgelig måtte følge opp. Jeg regner med at kommunen ikke er snau når det gjelder beskattningen av disse inntekter? Vi som da er tomteleiere legger kommunen ny skatt på de samme eiendommene. Det betyr at kommunen tar inn skatt to ganger for samme eiendom.

Personlig betaler jeg kroner 11.732,00 per år, i tillegg har jeg da eiendomsskatt fra kommunen på kroner 4.835,00 dvs. at jeg totalt betaler kr. 16.567,00 per år for en tomt som måler snaut 1 mål. Men det er en hake med tomten for jeg har bare muligheten til å få brukt  cirka snaue 300 kvadratmeter, på grunn av resten av tomten ligger oppe på Skrellen. Tomten har altså en høydeforskjell på cirka 15 meter, så cirka to tredjedeler ligger 15 meter over der huset står og er ubrukelig for meg. Jeg betaler selvfølgelig for hele tomten til både utleier og kommunen.

Utbyggerne Kongsberg og Saltvik som bygde de 10 hus som ligger i Mølleveien måtte vel godta tomtene som utleier ønsket så vi som kjøpte disse hadde ingen innflytelse på tomtenes utseende. Så urettferdigheten fra kommunen for denne ekstraskatten er et faktum og spesielt for de som leier. Saken er vel at vi skulle kunne trekke leiesummen som en utgiftpost på ligningen av årsinntekten. Det hadde vært mye mere rettferdig hvis kommuneskatten hadde gått opp med 0,3 - 0,5 prosent, da hadde antagelig kommunen kommet vel så godt ut og alt hadde blitt regnet ut i fra det man tjente, minus de fradrag man har krav på før skatteberegningen ble foretatt. En annen ting er at de som styrer bør vise mye større ydmykhet for måten man styrer på, og legge bort noe av det store egoet enkelte viser i enkelte sammenheng. Husk dere er valgt ut til å tjene land og folk med en seriøs holdning til oppgaven.