«Det seriøse arbeidslivet er viktig for utviklingen av Fredrikstad»

Arbeiderpartiet har i alle år hatt som motto arbeid til alle. Fredrikstad Arbeiderparti sier vi skal ha ett seriøst arbeidsliv for alle, noe som er en bærebjelke for ett velfungerende samfunn, skriver Lisa Skaret.

Lisa Skaret
Listekandidat 24 for Arbeiderpartiet

 

Befolkningsveksten i byen vår vokser mer enn antall arbeidsplasser. Dett er en utfordring som vi mener må løses gjennom samarbeide med kommunene i nedre Glomma. Vi sier samtidig ett klart og tydelig nei til all konkurranseutsettelse av velferdstjenester, men gjennom Fredrikstad modellen sier vi ja til ett serøst arbeidsliv. Fredrikstad modellen er utarbeidet i samarbeid med LO og sikrer at de som skal utføre en jobb for kommunene våre må følge lover og regler i arbeidslivet.  Det betyr at som skal uføre oppdrag for kommunen må ha anstendig lønn og arbeidsvilkår, være godkjent lærlingebedrift og ha ansatte lærlinger og i hovedsak ha egne fast ansatte. Denne modellen er meget godt utgangspunkt for det seriøse arbeidsliv, men må følges opp og tilrettelegges for tiden vi er i.

DEBATT: «Fredrikstad Arbeiderparti ønsker en verdig omsorg for alle, uansett seksuell legning»

Gjennom lokalt trepartssamarbeid vil vi jobbe mot sosial dumping, motvirke konkurranseutsetting/privatisering og tilrettelegge for rekommunalisering i egenregi. Dette krever at tillitsvalgte fanger opp endringer og hvordan slike saker følges opp. Tillitsvalgt må kunne varsle om og følge opp prosesser med konkurranseutsetting, anbud og privatisering.

Ett seriøst arbeidsliv krever også at alle har en stilling og en lønn de kan leve av. Deltid er et av arbeidslivets største problemer. Å jobbe deltid mangler forutsigbarhet for når en skal jobbe og hva inntekten blir. Deltid er også et pensjonsproblem. Veldig mange del tidsansatte i privat sektor vil ikke kunne ta ut AFP ved fylte 62 år for de har tjent for dårlig. Mange deltidsansatte opplever å ikke få lån til bolig. Deltid er også utfordring for å kunne yte tjenester med god kvalitet. Mange deltidsansatte opplever ett liv i stadig jakt på ekstravakter. Deltid er ett samfunnsproblem og ett likestillingsproblem. For de som mottar helsehjelp vil heltid være en fordel da det gir med kontinuitet og færre pleier å forholde seg til.. Å være deltidsansatt er ett liv i usikkerhet for mange, noe vi ikke lengre kan akseptere.

DEBATT: «Derfor vil jeg kjempe for Fredrikstad Arbeiderparti»

Arbeiderpartiet mener derfor at heltid skal være norm for driften i Fredrikstad kommune. Skift og arbeidsbelastningen må ha en rettferdig fordeling på arbeidsplassene.. Videre vil vi ha fast ansatte vikarer som sikres kompetanse gjennom god opplæring. Vikarer skal være en ressurs ikke en belastning. Det skal innføres en plikt for arbeidsgiver til å drøfte bruken av deltidsstillinger med de tillitsvalgte minst én gang i året

Med Arbeiderpartiet ved roret vil Fredrikstad kommune bli en kommune hvor vi tar de ansatte på alvor og setter seriøsiteten i høysete. Stem på oss!