«Det gjør vondt i sjela til enhver butikksjef som ser kundene handle på den andre siden av kjølen»

Siden grensen til nabolandet stengte i midten av mars har vi opplevd mellom 60 og 80 prosent salgsvekst i butikken vår, skriver Stian Tønnesen, butikksjef Kiwi Lisleby

Stian Tønnesen
Butikksjef Kiwi, Lisleby

 

Siden grensen til nabolandet stengte i midten av mars har vi opplevd mellom 60 og 80 prosent salgsvekst i butikken vår. Selv om vi kjente til faktumet at handelslekkasjen var stor viser de siste måneders salgstall at grensehandelen er betydelig større enn det som tidligere er anslått.

Selv om omstendighetene så gjerne skulle vært annerledes, er det som butikksjef og næringsdrivende naturligvis gledelig å oppleve en slik kraftig vekst i salget. Samtidig er det en alvorlig pekepinn om hvor stor grensehandelen egentlig er. Det er ikke vanskelig å se for seg at mange tusen arbeidsplasser går tapt, i hele verdikjeden, i hele vårt langstrakte land. Uten den voldsomme grensehandelen kunne jeg og mange andre butikksjefer sysselsatt flere. Samtidig er det åpenbart at staten går glipp av betydelige skatteinntekter og i krisetider som denne spesielt sårt tiltrengte inntekter.

I 20 år har jeg jobbet i Kiwi og i de siste 12 årene har jeg drevet Kiwi Lisleby i Fredrikstad. Som en av mange butikker i området opplever vi at konkurransen høy, og vi må hver dag kjempe for kundenes tillit. Det handler om å levere den beste butikken med det beste personalet hver eneste dag. I den siste tiden har vi slått rekorder nærmest ukentlig. Vi har økt bemanningen og jobbet på spreng for å kunne imøtekomme kundenes etterspørsel. Forsyningssikkerhet og smittevern har hatt førsteprioritet fremfor salgsfremmende tiltak og andre aktiviteter. Jeg har som følge av den økte pågangen utvidet staben med to årsverk, og av ni totalt utgjør det en vesentlig del.

Økningen av ansatte er positivt for både butikken og lokalsamfunnet. Ringvirkningene vi skaper i samfunnet vårt er betydelige. I tall fra 2018 kommer det frem at Kiwi Lisleby bidrar med over elleve millioner hvert år i skatter, avgifter og andre ringvirkninger. Dette tilsvarer til sammen åtte årsverk for lærere, tre sykepleiere, fem årsverk i politiet og seks  foreldrepermisjoner (Kilde: DnB).

Forutsetningene vi nå har derimot gir oss enda bedre muligheter til å tilby enda flere jobb i dagligvarehandelen. Å jobbe i butikk krever ikke høy utdannelse, men det vektlegges i større grad personlige egenskaper, en enorm arbeidskapasitet og service-evne. På Kiwi Lisleby er vi fem nasjonaliteter representert. Det store mangfoldet er jeg meget stolt over. Dagligvarebransjen spiller en betydelig rolle i integreringsdugnaden i Norge, og for meg er det viktig å gi mennesker en sjanse.

Les også: Eksplosiv vekst i polsalget langs svenskegrensa

I mange år har vi jobbet tett med NAV for å tilrettelegge for inkludering i arbeidslivet gjennom blant annet arbeidspraksis og språktrening til innvandrere. Mange er i fulltidsarbeid den dag i dag. I det siste året har vi også blitt lærlingbedrift. Summen av alt dette gir mennesker en inngangsport inn til arbeidslivet, muligheter for seg selv og til å bidra til samfunnet. Når jeg nå ser hvor stor handelslekkasjen til Sverige er ser jeg også med bekymring på hvor stort tapet av inntekter, arbeidsplasser og muligheter er.

Det er spesielt høyt avgiftsbelagte produkter som nå øker i salg. Jeg vil derfor oppmuntre politikere til å se nærmere på hvor stor grensehandelen faktisk er, og hva som kan gjøres for å redusere denne handelen. Kan det for eksempel være mulig å gjøre noe med de høye avgiftene vi har på en del varegrupper i Norge?

Det er viktig for meg å understreke at jeg unner alle en billig handel. Å gjøre dagligvarer så billig som mulig er det vi brenner for i Kiwi. Det er lett å forstå at mange nordmenn tar turen over grensen for å gjøre et kupp. Man skal ha respekt for at en del opplever maten i Norge som kostbar. Men, det gjør vondt i sjela til enhver butikksjef som ser kundene handle på den andre siden av kjølen.

Fikk du med deg dette leserinnlegget? «Jeg snakker gjerne med deg, Levi Jensen, for å lære deg litt om homofili»