«Det er pussig at de samme som forsvarer elektrisitet bygger ut Gardermoen når vi har Rygge?»

Hvorfor skal busselskap på landsbygda i Norge måtte bruke dyrt miljødrivstoff eller gå over til elektrisitet når det ikke vil være merkbart i global sammenheng? spør Ulf Tolfsen.

Ulf Tolfsen
Fredrikstad

For å unngå «global oppvarming» må CO2-utslippene reduseres med 50 prosent innen 2050. Makter vi ikke det vil klimaet komme ut av kontroll. En viktig, men lavprioritert del av problemet er at befolkningen vil øke mot ni milliarder og passere grensen for hvor stor befolkning jorden tåler. Siden hovedfokus er på CO2 fra energiproduksjon skulle man tro at enorme ressurser ble brukt på å utvikle «ren» energi, men i stedet benyttes ufattelige summer på leteboring og utvinning av hydrokarboner.

Det forskes på alternativ energi, men helt ubetydelig i forhold til krisens omfang. Og det er nettopp på energiområdet kampen vil stå. Uansett hva «de grønne» sier eller drømmer, om vil hoved-energien på kloden i løpet av de nærmeste 30 år komme fra kull, olje og gass. Fordelingen for 2019 er; kull 29 prosent, gass 24 prosent, olje 30 prosent og andre 17 prosent. Elleve prosent kommer fra vannkraft og kjernekraft. Ren fornybar energi som sol og vind utgjør kun mellom fem og sju prosent. 30 år fra nå vil CO2 øke selv om prosentdelen olje/gass reduseres med 25 prosent. Dette på grunn av økt befolkningsmengde. Store anlegg for CO2-fangst er nå i drift, men vil ikke ha en sjanse til å rense nok uten en meget intensiv og ekstremt kostbar utbygging og drift. Uansett hva vi gjør blir det feil! Verdens politikere og alle politiske partier må være ærlige og ikke bløffe om fornybar energi.

Her hjemme bør myndighetene stoppe populistiske stunt som el-bilkampanjen. Spesielt MDG, SV og Rødt vil ha alt; Velferd, levestandard, 50 prosent redusert CO2-utslipp, bevaring av natur og artsmangfold etc. samtidig som oljebrønnene skal plugges igjen og all transport skal drives av elektrisitet eller med sykkel. En komplett umulig oppgave. Når jordens befolkning når den absolutte bærekraftige grensen rundt 2050, vil økosystemene trolig bryte sammen uten at verden har reelle alternativ til olje, gass eller kull. Energien fra hydrokarboner er så enorme at fornybare kilder bare vil kunne gi maks 25-30 prosent ved ekstrem utbygging, betydelig mindre enn miljøforkjemperne forutsetter! Ser vi bort fra Norge med sin rene vannkraft vil med andre ord nesten alle elektrisk drevne biler, tog, skip og fly være «kølafyrte». Det meste av strømmen i verden vil bli generert med massive CO2-utslipp. Ser man på klodens totale energiforbruk på 150.000 TWh årlig vil dette øke betydelig fram mot 2050.

DEBATT: «Hvorfor skal en nasjon som ikke produserer biler prøve å bli best i EU på introduksjon av elbiler?»

Så kjære Elvestuen, Lan og andre miljøentusiaster; Det er ingen vits av Norge alene å konvertere til 70 prosent «kullfyrte» elektriske kjøretøy og drive dyre miljøtiltak! Den nye indiske statsministeren lovet nylig «kullkraft-strøm» til 300 millioner strømløse, 50 ganger Norges befolkning. Hvorfor skal busselskap på landsbygda i Norge måtte bruke dyrt miljødrivstoff eller gå over til elektrisitet når det ikke vil være merkbart i global sammenheng? Nå skal vi også skamme oss når vi flyr! Riktignok vil en tur til Kina tilsvare ett års kjøring med en dieselbil, men det er pussig at de samme som forsvarer elektrisitet, bygger ut Gardermoen når vi har Rygge? Selvfølgelig bør vi rydde opp i idiotiske ting, men i den store sammenhengen betyr det ikke noe at det arrangeres «toppturer» med helikopter, maraton på Nordpolen og massebestigning av Everest.

Ingen «forecasting» analytikere, miljø- eller energispesialister kan «spå» at det vil være mulig å konvertere til en ny type energiproduksjon som er stor nok til å erstatte hydrokarboner. Så kjære miljøforkjempere hva gjør vi? For å unngå Armageddon eller at vår sivilisasjon går under innen 100 år, er enste løsning umiddelbart stopp i befolkningsveksten for så å redusere denne med over 50 prosent. Gjenvinning, energiøkonomisering, ny teknologi og elektrisitet vil bidra, men løser ikke klimakrisen når vi blir 9 - 10 milliarder. Ny energiteknologi må fram, men krever massiv forskning. Nuclear Containment Fusion, Antimaterie eller «Cold Fusion» vil gi nullutslipp. Forskningen er lovende, men vil kreve tid og billioner før det er i drift.

Får man befolkningen ned mot tre milliarder, vil CO2-økningen holde seg under 1,5 grader med dagens rense- og gjenvinningsnivå. Vi vil kunne verne truede dyrearter, villmark og tropiske skoger. Det vil være vann og mat nok til alle, og land nok så vi unngår konflikter og krig. Dette vil også være viktig selv om det skulle vise seg at teoriene rundt CO2-økningen ikke stemmer. Mitt spørsmål til våre politikere er; Hvor langt er vi unna en ærlig objektiv handlingsplan for å løse «krisen»?

Forbud mot bensin/diesel innen 2025 er lite gjennomtenkt når man ved siden av elektrisitet og bioenergi vil tillate hydrogen som genererer mye CO2 ved produksjon. Og for all del, gjennomfør tiltak der det har mest effekt og få til en internasjonal stram avtale om CO2-reduksjon som inkluderer befolkningsreduksjon.

DEBATT: «Krysser fingrene for at Moss Lufthavn Rygge gjenåpnes»

Det er tåpelig av Norge alene å kjøre et ensidig fanatisk miljøprogram med fokus på el-drift uten å basere det på fakta og praktisk implementering. Et siste spørsmål; Hvem skal betale de mega-milliardene det vil koste å «vrake» millioner av hundre prosent brukbare «fossile» biler, lastebiler, anleggsmaskiner, båt og skipsmotorer? Det vil ta år å utvikle nytt og omstille verdens produksjonsindustri, men bryr politikerne seg om dette? Og ikke minst, tør man «angripe» overbefolkningsproblemet?