«Det er oppsiktsvekkende at politikere som vil inn i Viken fylkesting – vil bli kvitt Viken»

Det bør være en selvfølge at de som skal bekle fylkets viktigste posisjoner går til arbeidet med energi og fremtidstro og sammen jobber for noe de tror på, skriver Gretha Thuen.

Gretha Thuen
fylkestingskandidat, Viken Høyre

 

Stortinget har gitt de nye fylkene et stort ansvar, for Viken snakker vi om et budsjett på nesten 13 milliarder kroner og nær en fjerdedel av Norges befolkning. Fylkestinget får ansvar for viktige områder som blant annet videregående skoler, næringsutvikling, kollektivtrafikk og samferdsel.

DEBATT: «Viken Arbeiderparti har gjort det beste ut av en ganske surrealistisk situasjon»

Det er Stortinget som har bestemt den nye fylkesinndelingen. Ikke bare én gang, men to ganger av to ulike Storting. Det indikerer at dette er en beslutning som det har vært arbeidet grundig med. At ikke alle er enige i denne beslutningen kommer sterkt til uttrykk i mediene.

KRONIKK: Stem NEI til Viken

I Norge holder vi demokratiet høyt i hevd. Det innebærer at mindretallet må bøye seg for flertallet når en beslutning er tatt og fortsette arbeidet for felles sak. Det er derfor oppsiktsvekkende at sentrale politikere som ønsker å bli valgt inn i Viken fylkesting hevder at de vil bli kvitt Viken så raskt som mulig og beholde dagens tre fylker. Hvordan skal de makte å jobbe konstruktivt for å finne løsninger for Viken og fremtiden? Erfaringsmessig fører ønske om selvødeleggelse til at organisasjoner mister posisjoner, kompetente medarbeidere, markedsandeler og oppdrag. Dette er stikk i strid med det samfunnsoppdraget fylkestinget er gitt.

DEBATT: «Udemokratiske Viken»

Det bør være en selvfølge at de som skal bekle fylkets viktigste posisjoner går til arbeidet med energi og fremtidstro og sammen jobber for noe de tror på!