«Det er i krisesituasjoner du ser hvor viktig det er å være organisert»

Nå jobbes det også for å hjelpe og sikre utsatte bedrifter og selskaper mot konkurs, slik at de ansatte har en jobb å gå tilbake til etter denne krisen.

Skrevet på vegne av LO i Fredrikstad, ved LO-leder Vidar Schei

Koronakrisen er over oss med full tyngde, og det har medført at de fleste har fått en hverdag som har blir snudd opp ned, og det er noen uvurderlige arbeidere, kvinner og menn, som nå står på sent og tidlig for oss alle. Her har de fleste sett hvem som virkelig betyr noe. Renholderne, butikkmedarbeiderne, de som jobber i landbruket og med matproduksjon, og alle de som jobber innenfor helsesektoren blir nå sett og verdsatt. Og de fortjener hyllesten.

Rundt om i alle bransjer og sektorer ser vi tillitsvalgte på alle nivåer, som jobber for å sikre arbeidsplasser. De jobber for å holde mest mulig av hjulene i gang i samfunnsmaskineriet, og for å sikre at de som på en eller annen måte er rammet av korona-krisen, ikke blir sittende igjen med en for stor del av regninga.

Tillitsvalgte i alle forbund i LO, er ute på landets arbeidsplasser, der de jobber sammen med ledelsen for at skadevirkningene skal bli minst mulig for bedrifter og ansatte. Det samarbeides om smitteverntiltak for å hindre at bedrifter og kommuner blir stengt ned på grunn av smitteutbrudd i bedriften eller i kommunen. Det kan i noen tilfeller innebære ulemper for ansatte som kan få endret arbeidstid og skiftordninger på kort varsel. Det kan handle om å isolere grupper av ansatte fra hverandre for å hindre smittespredning. I mange tilfeller vil det være nødvendig å gå til permitteringer av deler eller hele arbeidsstokken. Da er det spesielt viktig at vi har tillitsvalgte på plass som kan stå på for sine kolleger. De tillitsvalgte skal veie flere motstridende interesser mot hverandre til beste for de ansatte og for å sikre at vi har en arbeidsplass å gå til når krisa en dag er over.

Meninger: «Husker du rosetogene etter 22. juli 2011?»

De tillitsvalgte som jobber i forbundene, både lokalt og regionalt, har også henda fulle av jobb som må gjøres. De bistår klubber, tillitsvalgte og medlemmer i denne «nye» hverdagen. Her er det mange misforståelser rundt permitteringer og andre tiltak som må ryddes oppe i. Vi hjelper våre medlemmer opp i mot NAV, arbeidsgiver, og hjelper til opp imot banker og forsikringsselskaper. Alt for å sikre at våre medlemmer får en så god og trygg hverdag som overhodet mulig, i denne korona-krisen.

I disse dager har forbundene og LO to hovedfokus. Det ene er å støtte regionale og lokale tillitsvalgte på best mulig måte. Det andre hovedfokuset er rettet inn mot myndigheter og arbeidsgiverorganisasjoner. Det er det som kalles tre-partssamarbeidet i det norske arbeidslivet. Et eksempel på dette er de nye reglene for permittering som kom på plass i forrige uke. Regjeringens forslag til tiltakspakke tok ikke tilstrekkelig hensyn til arbeidstakerne. Det var bare etter press fra forbundene og LO, at det kom på plass ordninger som lettet litt byrdene for arbeidstakere som har blitt og blir permittert. Nå jobbes det også for å hjelpe og sikre utsatte bedrifter og selskaper mot konkurs, slik at de ansatte har en jobb å gå tilbake til etter denne krisen. I tillegg må kommunene tilføres mer midler, så de kommer seg gjennom krisen med hodet over vannet. Så en samlet fagbevegelse prøver å påvirke regjering og storting til å vedta gode redningspakker, til det beste for alle innbyggerne.

Så hvis du ikke før denne krisen, har sett nytten av å være fagorganisert, bør du tenke deg om en gang til. Uten en sterk fagbevegelse ville Norge hatt dårligere forutsetninger for å takle utfordringene vi ser i dag. Det er i krisesituasjoner en virkelig ser betydningen av samhold, solidaritet og medmenneskelighet.

Ta vare på hverandre, vis omtanke, og bry deg om de rundt deg. Følg myndighetenes retningslinjer, hold avstand, vi har ingen å miste!

Leserbrev: «Takk til de «virkelige heltene» i Fredrikstad-samfunnet»