«Det er å håpe at MDG har et like stort engasjement i hele kommunen, og ikke bare i Torsnes»

Torsnes barneskole er en av tre skoler i kommunen med ledig kapasitet. Her skulle man bygge. Dette er heller ikke ønsket av MDG. Hvorfor? spør Lise Thorsø Mohr.

Lise Thorsø Mohr
Bystyremedlem, Senterpartiet

 

Som blodfersk politiker har det vært et stort saksfelt å være med på behandling av forslag til ny arealplan for Fredrikstad. Siste rullering var i 2011 og det var svært viktig å få på plass en ny overordnet plan for fremtidige Fredrikstad. Planen sendes nå ut på andre gangs høring, og siste ord er ikke sagt.

En arealplan for Fredrikstad skal ivareta svært mange interesser. Det være seg næring, boligstruktur, natur og infrastruktur. For å nevne noe.

Utbygging har vært mye diskutert. Hvor skal vi bygge? Hva skal vi bygge? Hvor er behovet for utvikling størst i kommunen vår?

Kommunens utbyggingsareal skal deles inn i prosenter. Nemlig seksti, tretti, ti. Hva betyr det? Seksti prosent skal utvikles i sentrum, tretti prosent skal utvikles i tettsteder og ti prosent skal utvikles i lokalsamfunnene. Det er målet. Så langt har 50/40/10 ikke slått til. Det har vært en langt større utbygging i tettsteder og i lokalsamfunnene. Sentrum ligger langt bak målet. Hvorfor? Det kan være gamle reguleringsplaner som er årsaken, og det kan selvfølgelig også handle om pris på arealer. Det er vel ikke vanskelig å tenke seg at tomteprisen er høyere langs elva i sentrum enn i for eksempel Torsnes.

MDG har fokusert sterkt på nettopp Torsnes i arealplanen. Det er fint at Torsnes er «på kartet». Jeg bor selv i bygda og stortrives i dette lokalsamfunnet. Det som er bekymringsverdig er MDGs ønske om reversering av en ønsket utvikling som har pågått i mange år. Som også har vært ønsket av Fredrikstad Arbeiderparti siden 2006 og folk i bygda. Alle vet at Torsnes har store arealer for rekreasjon. Allmenheten benytter disse store områdene i dag. Det som er underlig er at Bevø ikke blir benyttet i samme grad. Et svar kan være dårlig parkeringsmuligheter. Selv campinggjestene på Bevø benytter ikke dette området som er planlagt for fritidsbebyggelse. Det er i gangavstand fra campingplassen. Det planlagte utbyggingsområde er et tidligere hugstfelt og «tar ikke hull» på noe som helst. Hele Fredrikstad er når som helst velkommen på tur. Slik det alltid har vært. Det er også spilt inn et etterlengtet nytt byggefelt sentralt i bygda. Veelsmyra syd. Beliggende midt i smørøye med kort gange avstand til skole, barnehage og butikk. Torsnes barneskole er en av tre skoler i kommunen med ledig kapasitet. Her skulle man bygge.  Dette er heller ikke ønsket av MDG. Hvorfor? Det er å håpe at MDG har et like stort engasjement i hele kommunen, og ikke bare i Torsnes. Realitetsorientering er en viktig egenskap for oss politikere.

Meninger: «Når vi ser hvordan kommunen har forvaltet dyrket mark, bør det nå ringe noen bjeller»

Alle vet at Senterpartiet er opptatt av matjord. Det som nå skjer med Gudebergjordet har Senterpartiet vært en pådriver for lenge. Det foreslås nå ført tilbake til planstatus LNF (Landbruk, natur og friluftsliv). Det er bra. Det er et helt annet fokus på matjorda vår nå enn bare for fem år siden. Alle som har fulgt med i jordvern/matjord debatten vet at Senterpartiet har det største eierskapet til denne. Over lang, lang tid. Det handler om troverdighet – også i lokalpolitikken.

Nå sendes arealplanen ut på nok en høring. Utover sen vinter og vår er vi i gang igjen.

Meninger: «Har Fredrikstad kommune glemt sine egne strategier for aktive liv?»