«Derfor vil jeg kjempe for Fredrikstad Arbeiderparti»

Deltid er et av arbeidslivets største problemer, skriver Bodil Werner.

Bodil Werner
Listekandidat for Fredrikstad Arbeiderparti

Om en snau måned er det kommunevalg. Jeg stiller som bystyrekandidat på Fredrikstad Arbeiderpartis liste. I den forbindelse vil jeg benytte muligheten til å framheve noen saker som jeg mener er viktig å fokusere på i valgkampen.

Deltid er et av arbeidslivets største problemer. Deltidsarbeidende mangler forutsigbarhet for jobb, inntekt og fritid. Deltid er også et pensjonsproblem. En helsefagarbeider som jobber 75 prosent stilling i privat sektor vil tjene for dårlig til å kunne ta ut tidligpensjon fra 62 år selv om vedkommende har rett til AFP.

LES OGSÅ: En slik ordfører ønsker jeg å være

Deltid er en vesentlig utfordring for å kunne yte tjenester med god kvalitet. Heltid er en stor fordel for de menneskene som mottar helsehjelp. Det gir mer kontinuitet og færre hjelpere å forholde seg til.

Videre vil jeg kjempe spesielt for følgende tre saker dersom jeg får tillit ved valget:

* Leksehjelp skal tilbys som fast ordning ved alle skoler, og så må vi starte utbygging av gratis skolemat ved neste korsvei etter stortingsvalget i 2021.

* Borg Havn må gis muligheter for vekst og utvikling og det må legges til rette for at mer gods transporteres via havna.

* Gratis ferge må videreføres, og vi må være kreative for å kunne utvide fergetilbudet til nye anløp.

Høyres Truls Velgaard skryter av at han vil legge seg på en mer «konsensusorientert» linje dersom han blir ordfører. Det er kanskje ikke alle lesere som vet hva konsensus er, men det får bli Velgaards problem at han prater over hodene på folk flest. Det virker som om Velgaard ønsker å bygge ned politiske skillelinjer og en Ap-styrke som har blitt resultat av velgernes frie valg.

DEBATT: Denne gangen overrasker faktisk Velgaard

Høyre kan takke seg selv – gjennom årelang intern strid – for at partiet ikke står sterkere enn det Velgaard nok skulle ønske. At Ap har et tett samarbeid med LO er bare en følge av at det var LO-folk som stiftet Ap for å få politisk innflytelse. Velgaard ønsker tydeligvis å redusere fagbevegelsens innflytelse. Da legger han i tilfelle seg på kollisjonskurs med sitt eget ønske om konsensus – altså bred enighet.

Truls Velgaard mener det er uheldig med så mange kommunalt betalte politikere i Fredrikstad. Her sitter Høyres ordførerkandidat i glasshus. Han er jo selv 50 prosent frikjøpt som opposisjonspolitiker. Det singler i glass!