«Derfor ønsker Hvaler Frp åtte timers arbeidsdag»

Vi ikke kan møte fremtidens demografiske utvikling hverken lokalt eller nasjonalt med å la alt være som før, skriver Eivind Borge, ordførerkandidat Hvaler Frp.

Eivind Borge
Ordførerkandidat for Hvaler Frp

Det er bestemt at Hvaler kommune innfører 7,5 timer arbeidsdag + 30 minutter ubetalt spisepause. Vi ønsker ikke å gjøre dette for at vi synes noen jobber lite, nei, Hvaler kommune har mange svært dyktige medarbeidere som gjør en god jobb hver eneste dag. Hvis vi ser på utviklingen i dag og hvordan fremtiden vil bli, så vet vi at det blir flere mennesker som går over i pensjonistenes rekker, flere går over på forskjellige trygdeordninger samtidig som det blir færre som vil være i arbeid som skal bidra til å bygge velferdssamfunnet videre.

LES OGSÅ: «Derfor ønsker Hvaler Frp å bygge hytter i Hvaler»

Dette er hverken en økonomisk eller samfunnsmessig bærekraftig utvikling. Hvaler FrP ønsker derfor å benytte oss av den muligheten til å bruke den gode arbeidskraften som Hvaler kommune har for å bremse noe av den effekten vi vet vil komme.

Hvaler kommune har i dag ca. 400 gode medarbeidere som er på jobb 7,5 timer hver dag men 0,5 timer av denne dagen er spisepause som selvsagt alle skal ha. Det vil med andre ord si at hver dag forsvinner det 200 arbeidstimer som vi kunne utføre gode tjenester med. Hvaler FrP vet at det ikke lar seg gjennomføre åtte timers arbeidsdag på alle områder, men det må gjennomføres der det er mulig for å benytte oss av den gode arbeidskraften vi har.

LES OGSÅ: Fastlåst konflikt om spisepause

Endringer i organisasjonen vil ofte møte motstand og det opplever vi fra flere hold. Nå er det slik at ansatte sikkert kan være uenig i slike endringer, men vi opplever samtidig en stor lojalitet ovenfor fattede vedtak i kommunestyret. Den største motstanden møter vi nok fra enkelte politiske partier som ønsker at alt skal være som før. Hvaler FrP er overbevist om at vi ikke kan møte fremtidens demografiske utvikling hverken lokalt eller nasjonalt med å la alt være som før, da denne utviklingen ikke styres av kommunestyret i Hvaler.

Nå skal jeg komme med et lite eksempel. Du har et hus som trenger omfattende reparasjoner, du ringer til en byggmester, byggmesteren sier at dette er det ikke mulig å gi en pris på da det uoversiktlig om hva som må gjøres, jeg må i så fall ta det på timebasert betaling. OK sier du, har du noen anelse om hvor lang tid det vil ta? Ca. ti dager sier byggmesteren hvis jeg setter på fem mann. Flott sier du da får du jobben. Fem mann kommer, de jobber 7,5 time hver dag og du synes de gjør en strålende jobb. Ti dager er gått og jobben er gjort og du er fremdeles strålende fornøyd. Så kommer fakturaen, nei tenker du, dette er ikke riktig det må trekkes fra spisepause. Fem mann med tilsammen 2,5 timer spisepause hver dag i ti dager er 25 timer pålydende krone 600 per time det vil ikke jeg betale. Hvis du tenker slik forstår jeg deg godt.

Hvaler Frp fremmet forslag om åtte timer arbeidsdag i 2017 og flertallet i kommunestyret tilsluttet seg dette forslaget. Dette er nå i ferd med å gjennomføres der det er mulig. Siden det er politiske partier som ønsker at dette skal være som før, bør du som velger for å være på den sikre siden stemme på Fremskrittspartiet til høsten hvis du mener at vi skal utnytte den gode arbeidskraften vi har på en mest mulig effektiv måte. Godt valg.

Har du fått med deg denne saken om drikkevannet i Fredrikstad: Denne dingsen passer på drikkevannet ditt