Den populistiske valgkampen fra Frp og Høyre har startet på Hvaler

Jeg leser med stor bekymring hva Hvaler Frp og Høyre går til valg på.

Alexander Hoff
Hvaler Ap

Det er jo en tankevekker at partiene fra høyresiden ikke har mer kompetanse på hva som gir kommunen inntekter, attraktivitet og tilflytting av helårsboende og næringsdrivende. De går nå til valg på ytterligere hyttebygging på Hvaler – Norges nest mest fortettede kommune med tanke på antall hytter.

De prøver å argumentere for at dette er bra for innbyggerne og vil gi økte inntekter. Dette vil jeg påstå er populistisk valgflesk, ved følgende fem punkter:

Hvaler kommune ønsker å tiltrekke seg flere helårsboende, og spesielt familier, samt næringsdrivende. Ved å fortette ytterligere Hvalers natur med hytter, vil det selvsagt bli mindre attraktivt å bo, leve og drive helårsnæring i kommunen. Det er nettopp den fantastiske naturen, og de «små/trygge forhold» som gjør Hvaler unikt og attraktivt.

Hvaler er som nevnt Norges nest mest fortettede kommune i antall hytter. Etter hva jeg forstår, nærmer vi oss hele 50 hytter per kvadratkilometer (Fredrikstad har kun 15, og hyttekommunen Hemsedal kun cirka 3). Vi har cirka 4.300 hytter – altså flere hytter enn antall innbyggere. Dette vil nå Frp og Høyre fortette ytterligere.

MENINGER: Stemmerett for hytteeiere?

Et konkret eksempel er Kragerø kommune. Her er antall hytter og turister om sommeren så stort, at det er mange av de beste butikklokaliteter og næringslokaler (servering m.m.) som har blitt stengt om vinteren. Dette fordi sesongtrykket er såpass høyt om sommeren, at det ikke er rom for de som ønsker å drive næring hele året. Grunnlaget for helårs næring blir borte, og totalt sett er det jo da enkelt å forstå at det blir mindre attraktivt å bo eller bosette seg i en slik kommune. Dette er en reell fare for Hvaler kommune også, hvis en slik utvikling fortsetter!

Det er etter min forståelse svært mange som eier tomter som både er regulert og ikke regulert – for fritidseiendommer og hytter. Det er svært vanskelig, og nærmest umulig å gå opp grenseganger for hvem som får bygge, og hvor det skal bygges hvis man åpner for hyttebygging. Nye hytter vil også kreve en helt annen infrastruktur (vei og arealer), enn da hyttene opprinnelig ble bygd på 1950-70 tallet. Hvordan skal man kunne si at kun noen av disse skal få «lov» til å selge sine tomter på en rettferdig måte, som ikke går på tvers av naturforvaltningen? Eller kanskje Frp og Høyre ønsker at alle skal få lov til å selge? Ja, da blir vi nok Norges største hyttekommune på svært kort tid.

I tillegg kan man jo ikke garantere at det vil være Hvaler-bedrifter som får jobbene med å bygge disse hyttene. Daglig møter jeg entreprenører (murere, elektrikere, snekkere osv.), som kjører/pendler inn til Hvaler for å bygge boliger og hytter – dem er det svært mange av. En tidligere undersøkelse i Hvaler kommune bekrefter også nettopp dette, altså at mesteparten av byggingen blir gjennomført av selskaper utenfor Hvaler kommune.

MENINGER: Hvordan har du hatt det i sommer?

Vi er mange som har god erfaring og kompetanse på forretningsdrift, som i den siste perioden har meldt oss inn i Hvaler Arbeiderparti. Jeg har selv erfaring som leder i noen av verdens største bedrifter, og flere andre som har meldt seg inn i Hvaler Arbeiderparti driver næring i små- og mellomstor skala i kommunen. Hvorfor har vi valgt Hvaler Arbeiderparti, og ikke høyresiden? Jo, det svaret er enkelt – Hvaler Arbeiderparti (og de rødgrønne – SP og SV) driver den desidert mest bærekraftige lokalpolitikken på Hvaler, og det gir Hvaler kommune økt attraktivitet og næringsvekst. Dette velgerne tenke på ved valget nå i september.