«Den lille verdensbyen burde gå i spissen for et forbud mot atomvåpen»

AUF kommer til å kjempe for å få gjennomslag i denne saken, slik vi også har gjort flere ganger tidligere. AUF vil jobbe videre med å få vedtatt et forbud fram til bystyret i Fredrikstad, Fredrikstad Arbeiderparti og Arbeiderpartiet stiller seg på vår side, skriver Jacob Edeko Davila Andreassen i AUF.

Jacob Edeko Davila Andreassen
styremedlem i Fredrikstad og Hvaler AUF

 

AUF ønsker et forbud mot atomvåpen. Bystyret i Fredrikstad støtter ikke AUF i denne saken. Fredsnasjonen Norge burde gå i spissen for dette. Og den lille verdensbyen må bidra.

Argumentene mot et forbud er få og svake. Et forbud mot atomvåpen handler om at atomvåpen utgjør en eksistensiell trussel mot menneskeheten. Selv om nasjoner med atomvåpen ikke har intensjon om å bruke våpnene, så har det vært mange nestenulykker. Stanislav Petrov avverget en mulig atomkrig i 1983, da han lot være å varsle om et mulig angrep fra USA mot Sovjet. Det viste seg i etterkant å være en teknisk feil.

Slike forbud starter alltid i det små. Man kan godt si at om Norge skriver under så har det ikke så mye å si, men når 50 land har ratifisert avtalen, så trer den i kraft. Så langt har 35 land ratifisert avtalen og Norge burde være det neste. Tror vi at så snart 50 land har ratifisert avtalen så forsvinner alle atomvåpen umiddelbart? Selvfølgelig ikke, men det sender et signal. Stormaktene tenker seg garantert om en gang til før de bygger enda flere våpen.

Vi vet at denne typen våpenforbud fungerer. Det har skjedd med biologiske våpen, kjemiske våpen, landminer og klasevåpen. Et argument ofte brukt av dem som ikke støtter AUF i denne saken er at alle land ikke vil følge avtalen uansett. Men selv om mange land ikke tar hensyn til internasjonale avtaler som menneskerettighetserklæringen, betyr det at vi ikke skal ha slike avtaler? Med den tankegangen kan man la være å skrive under på alle internasjonale avtaler.

AUF kommer til å kjempe for å få gjennomslag i denne saken, slik vi også har gjort flere ganger tidligere. AUF vil jobbe videre med å få vedtatt et forbud fram til bystyret i Fredrikstad, Fredrikstad Arbeiderparti og Arbeiderpartiet stiller seg på vår side.

Les også: Rune Fredriksen ny Ap-leder