«Den fulle sannheten om Pensjonistpartiets nye kurs»

Simens Larsen har misforstått grovt når han går ut i avisen og sier vi har en samarbeidsavtale med Frp, skriver Pensjonistpartiets leder, Marianne Kristiansen.

Marianne Kristiansen
Gruppeleder Pensjonistpartiet

 

Som ny gruppeleder for Pensjonistpartiet føler jeg for å komme med noen kommentar til lørdagens oppslag der tidligere partileder, Erik Simens Larsen, nærmest går ut og dolker sitt gamle parti i ryggen.

For det første føler jeg for å fortelle hvordan jeg ble gruppeleder i Pensjonistpartiet. Det er riktig som Erik Simens Larsen forteller at det var han som spurte meg, da han mente jeg hadde gjort en god jobb i helse- og velferdsutvalget, da han forsto at jeg var på vei ut av politikken.

Nei, svarte jeg først Erik Simens Larsen. Det kan jeg jo ikke, for jeg er imot bompenger, for flere sykehjemsplasser, og jeg mener det er nødvendig å begrense innvandringen for å få råd til å hjelpe folk som sliter her hjemme. Altså ga jeg uttrykk for å være ganske uenig i partiets program, slik jeg trodde det var etter å ha fulgt Simens Larsens stemmegivninger.

Larsen svarte meg da, at jeg burde se på programmet. Jeg gjorde så, og fikk meg tidenes overraskelse. Partiprogrammet var nemlig helt klare på både bomrings-nei, begrenset innvandring og ja til flere sykehjem, så jeg sa da brått ja til å gjøre jobben. For å forsikre meg om at jeg var ønsket, ba jeg også Simens Larsen sjekke med styret at de ønsket meg som ny gruppeleder, og svaret jeg fikk tilbake var «Ja».

Leder: «Eldrebølgen er konstant høyvann – men «kutt-i-kostnader-bølgen» svinger fortsatt»

Underveis hadde vi da en utfordring fram til valget. Simens Larsen mente seg bundet av en avtale med AP, en avtale han tolket gjaldt et samarbeid i hver eneste lille sak, mens jeg som uavhengig representant kunne følge Pensjonistpartiets både nye – og gamle- program. Et program som lokalt og sentralt på mange punkter avvek fra AP- politikk.

Underveis var det også en enighet mellom Simens Larsen og meg om at jeg fritt kunne samarbeide med hvilken fløy jeg ville etter valget, men han rådet meg til å følge de rødgrønne, da han mente det ville gi partiet mer makt. Han selv fortalte tidlig at han skulle gi seg uansett, så han kom ikke til å bry seg. Forbauselsen er derfor stor når Simens Larsen nå velger å gå ut i avisene som han gjorde det i lørdagens avis.

Jeg sa for øvrig tidlig at jeg ikke kom til å inngå noen bindende samarbeidsavtale med de rødgrønne, da jeg klart følte meg forpliktet til et vedtatt partiprogram, og slik føler jeg det fortsatt også. Det er Pensjonistpartiets partiprogram som gir meg lederlinjene – og bare det.

Simens Larsen har dermed misforstått grovt når han går ut i avisen og sier vi har en samarbeidsavtale med Frp. Det har vi nemlig ikke, og det vet også Frp godt. Det eneste vi har er et felles budsjettsamarbeid, fordi vi sammen vil beholde Emil Mørch og raskt bygge sykehjemsplasser, begrense innvandring og si nei til bomringer, vil gjøre sentrum tilgjengelig for alle osv.

Meninger: Bedre eldreomsorg i Fredrikstad med Frp

Det er dermed ikke slik at vi vil følge Simens Larsens tradisjon med konsekvent å stemme med noe parti. Vårt partiprogram styrer nemlig våre valg, og det vil våre velgere få merke. Det er også slik at jeg som leder ikke kommer til å overstyre styrets vedtak. Sammen jobber vi om sakene, og vi kommer til å ha langt flere styremøter enn tidligere tradisjon i Pensjonistpartiet. Våre møter er til og med åpne, slik at alle medlemmer kan få uttale seg i sakene.

Til slutt vil jeg avkrefte at jeg har uttalt til Demokratens journalist at «vi må hjelpe de syke og eldre her hjemme, før vi kan hjelpe resten av verden». Hva jeg sa, var at Fredrikstad kommune har store utfordringer med eldre og syke som trenger hjelp, så vi kan ikke påta oss flere økonomiske forpliktelser med flere innvandrere nå. Noe jeg også uttalte fra bystyrets talerstol 5. desember.