«Brukere av veiene må betale»

Man får rett og slett ikke inn nok penger til infrastruktur.

Ulf Tolfsen 
Gamle Fredrikstad

Nok en gang ble problemene rundt bilen tatt opp i beste sendetid. Venstre skrøt uhemmet av hva de hadde gjort for å fremme innføringen av elbilen, men sa ingenting om subsidieringen som koster oss skattebetalere milliarder.

For dem som ikke kjører elbil svir det direkte på lommeboka. Ingen har spurt velgerne om det er greit. Som vanlig klager elbilforeningen på at det går for tregt med utbyggingen av ladestasjoner, spesielt nordpå. Selv om ladestasjoner sørpå finansieres kommersielt forventer man støtte ved utbygging i borettslag. Så vidt jeg vet har ikke staten finansiert bensinstasjonen nære meg.

Les også: Nå kan det bli ulovlig å bygge boliger som ikke er klargjort for lading av elbiler

Som en følge av avgiftsfritak er relativt eksklusive elbiler billige, men miljø kommer i annen rekke. Fordelene med gratis parkering, null i bom- og parkeringsavgifter ved siden av moms/avgiftsfritak har ledet til at snart 50 prosent av alt nybilsalg er elektrisk. Men nå slår avgiftene inn, nullbeskatning kan ikke fortsette. Brukere av veiene må betale. Man får rett og slett ikke inn nok penger til infrastruktur.

Skal dagens én million diesel- og bensinbiler som er brukbare i 15 år, 1,5 millioner tonn biler vrakes og smeltes om ved 1.500 grader celsius? En skikkelig miljøbombe som går mot alle ekspertanbefalinger. Ikke minst, skal bileierne ta regningen? Salg av kun elektriske biler fra 2025 er umulig. Vi har ikke råstoff nok om resten av verden går for elektrisitet. Det ble ikke nevnt et ord om store multinasjonale selskapers gigantsatsingen på biofuel fra skogsavfall og alger. Heller ikke noe om nye enorme oljefunn på norsk sokkel og verden for øvrig.

Debatt: «Vraking av skadde elbiler gjør at miljøprofilen rakner»

Siden klodens befolkning vil øke fra dagens 6,8 til kritiske 9 milliarder i 2050 vil oljeforbruket i realiteten øke, og stå for 50 prosent av klodens energiproduksjon. For å greie behovet for transport til lands og til vanns er en realistisk løsning å akseptere ladehybrid. Kjør hele uka på jobb, og shopping på elektrisitet tur retur København på full tank i helgen.

Myndighetene må kunne legge fram planer som dokumenterer status og en realistisk vei mot en bærekraftig utvikling. Vitenskapelige fakta må på bordet, ikke polariser fakta basert på politisk eller miljøbasert ståsted.

Les også: Pynten blir kystledhytte (+)