«Blås i vindmøllene»

Verdikjeden som bygger på en kombinasjon av batteri og solceller har et stort marked og vil bidra til velferdsøkning også i land som ikke har utviklet infrastruktur.

Gjeslingan AS
Hans Edvardsen, partner
Gunhild Bøgseth, partner og daglig leder

 

Utbygging av store vindmølleparker skaper mye energi, men foreløpig mest i form av frustrasjon og sinne. Ohm`s lov; I=U/R, gir et billedlig uttrykk for fysikkens lover og sammenhengen mellom effekt (I) og motstand (R).  Utbygging av vindmøller er på mange måter sammenlignbar med vannkraftutbyggingen i Norge fra 1950 til 1980. Vi har utallige eksempler på interessemotsetninger som har gitt store sår både i natur og sjel. Prøver vi igjen å kamuflere store og uopprettelige naturinngrep, denne gangen legitimert som et nødvendig, grønt skifte?

Vi bør heller bruke fantasi, kreativitet og kompetanse til å utvikle løsninger og innovative forretningsmodeller der R`en til Ohm bidrar til å frigjøre energi, ikke bare binde!

Nå er det viktig å skape muligheter for energiomstilling der verdikjeden blir fremtidenes industri og gir grunnlag for mange nye arbeidsplasser i Norge. I EU kalles det «New green deal». Sentralt i programmet står utbygging av en helt ny, Europeisk batteriindustri. Norsk Hydro, Equinor og Panasonic vurderer derfor om en fremtidsrettet og revolusjonerende batterifabrikk kan etableres i Norge.

Les også: Mulighetsfabrikken i Gamlebyen skal bli en plass hvor ideer muteres (+) 

En slik satsning kan gi tusenvis av grønne arbeidsplasser og åpne for helt nye bruksområder for batterier. Vi trenger imidlertid å utvikle markedsmessige forretningsmodeller og nye produkter. Verdikjeden som bygger på en kombinasjon av batteri og solceller har et stort marked og vil bidra til velferdsøkning også i land som ikke har utviklet infrastruktur. 

Det er nettopp slike utviklingsmuligheter som muliggjøres ved et bredere samarbeid mellom store og internasjonale aktører. Kombinasjonen av innovative batterier med stor kapasitet og solceller rettet mot husholdninger, mobilitet og industri vil åpenbart være et eksempel produkter som bidrar til et grønt skifte som skaper lønnsomme arbeidsplasser. Norges posisjon som Europas ledende grønne energileverandør kan dermed videreføres.

Debatt: «Vindmøller på land er definitivt ikke løsningen»