«Bibliotek for bedre levekår»

Bibliotek er ikke løsningen alene. Men jeg er overbevist om at gode bibliotek, med dedikerte ansatte, har en betydning som langt overgår det å låne ut bøker til folk.

Trond Svandal
gruppeleder Fredrikstad Venstre

 

Jeg drister meg til å hevde at bibliotek kan være med å utjevne skjeve levekår i Fredrikstad. Bibliotek kan iallfall være et viktig grep for å gi folk bedre livskvalitet og åpne muligheter til kunnskap, dannelse og utdanning. Hvorfor ikke tenke tanken om bibliotek som sentrale møtepunkt i lokalsamfunnet. Noen steder er de allerede det, som eksempelet Selbak. Hvorfor ikke tenke tanken om et nytt lokalt bibliotek på Lisleby, en bydel som ifølge den siste levekårsundersøkelsen kommer dårlig ut i statistikken?

Kunnskap om samfunnet vi lever i, sammen med utdanning, er den viktigste veien til å få jobb og føle seg som en del av samfunnsfellesskapet. Jeg tror følelsen av gode levekår henger tett sammen med det å føle seg inkludert i samfunnet. Det er ingen enkel vei å få en hel befolkning dit, men Fredrikstad må legge bedre til rette for at folk, unge som gamle, får mulighetene til å bedre egne levekår.

Leserbrev: «Under Lisleby-festivalen som ble organisert i fjor var det flere minoritetsforeldre som stilte opp»

I fjor besøkte jeg bibliotekfilialene i sentrum, på Selbak og Gressvik. Sjelden har jeg møtt mer dedikerte ansatte, som virkelig brenner for bøker og litteratur, og samtidig for det store sosiale ansvaret de har for de som bruker biblioteket. Sjelden har jeg blitt mer overbevist om bibliotekets rolle i lokalsamfunnet. Først og fremst som kunnskapsbanker, men også som møtested for ungdom i lokalsamfunnet. Som flere oppslag i avisene har vist, har filialen på Selbak truffet et stort behov. For mange har det vært det eneste stedet å møte andre. Og det er i møtet med andre vi lærer, knytter oss til samfunnet, og blir inspirert til å løfte oss videre i livet. For all del, bibliotekene er utrolig viktige for voksne også, men vi må ikke undervudere betydningen av dem for barn og unge.

Debatten som nå går etter den siste leverkårsundersøkelsen er derfor viktig. Undersøkelsen belyser det som kanskje virker åpenbart, det er store forskjeller i inntekt, boforhold og etnisk sammensetning i Fredrikstad. Det har det vært lenge uten at ulikhetene er utvisket. Forskjeller er ikke i utgangspunktet feil. Det blir først feil når ulikhet skaper utenforskap og mistro mellom folk. Og fattigdom og sosiale problemer kan skape mistro. Når folk føler seg fattige, tilsidesatt og ikke ser noen vei ut av fattigdommen, ja da har vi et problem.

Les også: På bokvandring langs elva

Bibliotek er ikke løsningen alene. Men jeg er overbevist om at gode bibliotek, med dedikerte ansatte, har en betydning som langt overgår det å låne ut bøker til folk. Bibliotekene er arena for å lære, men også for mange et trygt sted å være og møte andre, og derigjennom åpne mulighetene i livet. Det er slike rammer Fredrikstad kommune kan legge for innbyggerne sine, og jeg våger å påstå at det bør vi gjøre.

Meninger: «Med 6.250 kroner per måned til livsopphold er det ikke en enkel oppgave å holde hodet over vannet»