«Bevar friområdet ved Kongsten Fort for byens innbyggere»

Det er ikke riktig å prioritere campingplassens kapitalinteresser foran behovet til byens egne innbyggere, skriver Kongstenbeboer Tone Dahle.

Tone Dahle
Flittig turgåer og beboer i området

 

Rundt Kongsten Fort har vi ett flott grøntområde med store flotte trær. Området brukes flittig av byens beboere. Barn, ungdom og voksne driver med fotball, løping og turgåing for å nevne noen av aktivitetene som foregår på sletta mellom Fortet og Kongstenhallen. Aktivitet som helsemyndighetene anbefaler oss. Området innbyr til egenaktivitet, og er særlig viktig for barn og unge med den byfortettingen som pågår.

Campingplassen ønsker nå å privatisere og kommersialisere dette unike området, og har søkt kommunen om å bruke det til campingplass. Bygge det ned med infrastruktur, og plassere campingvogner og bobiler på området. Det vil innebære at dagens brukere, byens egen befolkning, blir utestengt fra dette området og dagens aktiviteter blir umulig.

Meninger: «Kommunens prestisje rammer Gudeberg/Råkollen-elevene i årtier»

Området har en spesiell, magisk kvalitet på grunn av Fortet med grønne gress-sletter, vollene og de praktfulle trærne rundt. Trærne gir landskapet liv og variasjon, og gjør det hyggelig å ferdes i området. Trærne er også nyttige - de bidrar til bedre luft å puste i ved at de opptar en mengde støv som legger seg på bladene og vaskes ned i jorden. De omdanner karbondioksyd til oksygen, virker vinddempende og røttene hindrer utglidning av jordmasser.

Campingplassens ønske om å hugge ned trær i området er ett unødig og umusikalsk forslag.  Det strider mot ny viten om trærnes betydning å felle på så tynt grunnlag. Vi har ikke ett eneste tre å miste!

Les også: Kongstenbadet stengt ut året

Illustrasjonen viste en total endring – en voldtekt av området rundt Kongsten Fort. Her skal jeg bare minne om at Kongsten Fort med den dekkede vei er ett fredet kulturminne, og håper andre tar den ballen.

Å overlate dette området til campingplassen vil være ett svik mot byens egne innbyggere. Det er ikke riktig å prioritere campingplassens kapitalinterresser foran behovet til byens egne innbyggere. Campingplassen har hele tiden vært klar over sin begrensede plass, men satset på at de kan presse sine krav gjennom fremfor å se etter en annen plassering.

Kommunen må ikke la seg presse til å la kommersielle krefter bygge ned dette viktige området for innbyggerne!

Les også: Frode åpner bobilparkering på Gressvik! (Demokraten+)