«Bedrøvelig lokal industripolitikk i Fredrikstad»

Det er helt utrolig at man ikke kan ta vare på, hjelpe og støtte en Hitechbedrift som Sleipner.

Ulf Tolfsen
Gamle Fredrikstad

Som ivrig debattant har jeg i flere artikler pekt på manglende forståelse for å satse på næringslivet i byen. Når jeg leser om at Sleipner må flytte, tenner jeg på «alle pluggene». For 40–50 år siden sydet byen av forretningsdrift og industriaktivitet. Vi hadde alt, men det er historie. Det bygges nå over 20.000 nye boliger uten at vi samtidig satser steinhardt på næringsliv og arbeidsplasser. Nei da, det er helt greit at 15.000 skal slite seg ut på pendling til Oslo.

Fasiten etter koronapandemien vil klart slå fast at vi må utvikle alternativ næringsaktivitet og produsere mye, mye mer her hjemme. Det er imidlertid underlig at det skal være så vanskelig å få til dette. Næringsavdelingen i Fredrikstad har blitt forsterket og bør i det minste ta vare på det vi har av industri og egnede arealer.

Riktig nok luktet det og støyet fra Øra i «gamle dager», men vi aksepterte at vi måtte ha arbeidsplasser og et verdiskapende næringsliv. Det ble hele tida jobbet med forbedringer, men mange bedrifter forsvant med økende kostnadsnivå og vanskelige forhold for nyetablering.

Jeg har fulgt Sleipners kamp for å finne ny tomt for etablering og er sjokkert. Når man så endelig finner en fin eiendom mot elven med muligheter for testing, møter man bare protester. Nye boligblokker popper opp i nærheten og man er livredde for mulig støy. Prosjektet treneres og klages til fylkesmannen. I Demokraten 18/4, kan vil lese om den bedrøvelige konsekvensene av en typisk supertreg Norsk byggesak. Sleipner flytter til Polen hvor lønnsnivået er gunstig og nyetablerere er velkomne. Det sies at man vil opprettholde aktiviteten i byen, men det er nok eksempler på hva som skjer ved flytting til utlandet.

Les også: Sleipner etablerer produksjon i Polen (+)

Fredrikstad kommune med Nygård i spissen; skam dere! Det er helt utrolig at man ikke kan ta vare på, hjelpe og støtte en Hitechbedrift som Sleipner. En etablert bedrift med tungt merkenavn som sysselsetter mange. Nei da, vi tåler verken snev av lukt eller lyd. Utvikling av apper og spill er «digitalt» og populært, men vil ta år å bygge opp. Etablering av «spin-off» teknologi fra bedrifter som Sleipner kan være viktig for utviklingen av produkter vi vil trenge etter korona og burde prioriteres høyt. For all del lær av Sverige og Tyskland. 

Meninger: «Ledighet fordi noen er over en viss alder, har en viss sykdom eller en bestemt sårbarhet er uklokt»