Bedre eldreomsorg i Fredrikstad med Frp

Ser vi på utviklingen de siste årene er det flere ting som tyder på at eldre ikke prioriteres godt nok.

Bjørnar Laabak
ordførerkandidat i Fredrikstad (Frp)

Fredrikstad Frp er opptatt av at alle eldre skal ha et godt, trygt og verdig tilbud fra kommunen når de trenger det. Vi vil prioritere eldreomsorgen, vi vil sikre nok sykehjemsplasser og vi vil at alle som mottar hjemmetjenester skal vite hvem som kommer fra hjemmetjenesten.

Ser vi på utviklingen de siste årene er det flere ting som tyder på at eldre ikke prioriteres godt nok. Jeg skrev for noen uker siden at det aldri har vært lagt ned flere sykehjemsplasser enn årene med Ap, og at det aldri har vært flere forskjellige inn i hjemmene til folk enn under Ap. Hvordan ser tallene egentlig ut?

I perioden 2007-2011 opprettet Fredrikstad Frp oppsøkende eldreombud. Fredrikstad Frp pusset opp gamle Onsøyheimen i 2009 med 68 plasser, og det ble vedtatt å bygge 96 plasser på Østsiden. Ap har nedlagt og revet Onsøyheimen, og de har fjernet eldreombudet. Videre har de vedtatt å nedlegge Emil Mørchs Minne med 30 sykehjemsplasser. Dette sykehjemmet ble pusset opp i 2007.

Antall sykehjemsplasser ble økt i perioden 2007-2011 fra 538 plasser til 569 plasser, og det ble tilført over 100 årsverk i omsorgen. Under Ap sitt styre er antall plasser 567, altså en reduksjon av plasser dersom man ser bort fra korttidsplassene ved helsehuset, som for øvrig ble vedtatt bygget av Frp-styret i 2010. Det er dokumentert at 27 står på venteliste for langtidsplass i sykehjem per januar 2019.

Antallet omsorgsboliger med heldøgns omsorg ble økt i perioden 2007-2011 fra 24 til 88. Det er ikke kommet flere omsorgsboliger etter at Ap fikk flertall fra 2011. Det er dokumentert at 24 venter på omsorgsbolig per januar 2019.

Logistikken innen hjemmebaserte tjenester fungerer ikke tilfredsstillende. Altfor mange vet ikke hvem som kommer fra hjemmetjenesten, mange får ny hjemmehjelp hver dag. Det skaper en helt unødvendig «utrygghet» for den som mottar hjemmehjelp.

Det er ikke utarbeidet statistikk for Fredrikstad så langt jeg vet, men det foreligger rapport fra Oslo der mange opplever å få ny person hver dag fra hjemmetjenesten. Flere eldre forteller om dette også i Fredrikstad. Ser man på årsrapportene i Fredrikstad er det 270 færre som mottar hjemmetjeneste i 2018 enn det var i 2007 enda antallet over 80 år har økt med 246 personer.

Frp mener vi må ha tilstrekkelig antall sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Ap mener folk skal bo lengre hjemme, og jeg tror det er hvileputen, de ønsker ikke flere sykehjemsplasser. De har bevisst utsatt bygging av nye Onsøyheimen, og jeg tror ikke vi får se at det bygges uten at Ap kastes ut av kontorene. De har programfestet at folk skal bo hjemme.

Det handler kort og godt om hvorvidt politisk ledelse er i stand til, eller ønsker, å sikre de eldre verdig og god eldreomsorg. Utviklingen siste årene er klar, eldreomsorgen har blitt nedprioritert.

Jeg mener vi må ha et velfungerende oppsøkende eldreombud, vi kan ikke nedlegge sykehjemmet Emil Mørch så lenge vi har ventelister for å få sykehjemsplass, vi må ha gode dagtilbud, vi må bygge flere boliger med heldøgns omsorg og vi må endre logistikken for hjemmetjenesten slik at eldre mennesker vet hvem som kommer og ringer på. I tillegg skal det være et krav at den som kommer snakker og forstår norsk.

Det handler om å ta eldreomsorg på alvor.