«Årets fasteaksjon: Hjelp de fattigste å beskytte seg mot korona»

Tre milliarder mennesker mangler de viktigste verktøy for å beskytte seg mot korona: såpe og rent vann.

Tron Pladsen
fungerende domprost i Fredrikstad

 

Koronasmitten har nå begynt sitt inntog i mange sårbare land. Konsekvensene vil bli katastrofale dersom smitten ikke stoppes. Rundt tre milliarder mennesker har ikke det som trengs for å vaske hendene sine rene.

Regelmessig håndvask er den beste måten å beskytte seg mot koronaviruset på, men tall fra Verdens helseorganisasjon og UNICEF viser at bare 60 prosent av verdens befolkning har tilgang på håndvaskfasiliteter i hjemmene sine. Det betyr at rundt tre milliarder mennesker ikke har det som trengs for å vaske hendene sine rene.

Intensiverer arbeidet

Kirkens Nødhjelp (KN) har i mange tiår arbeidet med vann, sanitær og hygiene (WASH) i langsiktige utviklingsprosjekter og akutte katastrofesituasjoner. Organisasjonen gjør nå alt den kan for å respondere på koronakrisen. Sammen med lokale partnere intensiverer KN derfor sitt arbeid med vann og hygiene.

Informasjon om koronaviruset har blitt en del av KNs hygieneopplæring, og det er et spesielt stort fokus på håndvaskopplæring og andre forebyggende smittevernstiltak – slik som å hoste i armkrok, unngå fysisk kontakt, og å oppsøke hjelp dersom man opplever symptomer.  I Haiti har KN for eksempel hatt håndvasktrening med skolebarn og snakket om viruset. I Kongo bygger KN videre på det gode arbeidet som har blitt gjort i forbindelse med ebolautbruddet.

Årets fasteaksjon er blitt heldigital 40 000 unge mennesker får ikke gått dør-til-dør på grunn av Koronaviruset. Du kan støtte Fasteaksjonen med et valgfritt bidrag på flere måter:

- Vipps: Send ditt bidrag til 2426

- SMS: Send kodeord VANN til 2426 (200 kr)

- Sett inn et beløp på gavekontoen vår: 1594 228 7493. Merk gaven med «Fasteaksjonen».

- Støtt din lokale menighets innsamlingsaksjon på Facebook

Hygieneopplæring i flyktningleirer

I Afghanistan jobber KN blant annet med å skaffe isolasjonstelt, og i Libanon har koronaviruset vært en del av hygieneopplæringen i syriske flyktningleirer siden starten av februar. KN forbereder økt vannforsyning der organisasjonen jobber, deler ut hygienepakker, og sørger for at folk og helseinstitusjoner har tilgang på såpe, hånddesinfeksjon og annet beskyttelsesutstyr.

Sårbare land og befolkninger vil ikke ha samme mulighet som oss til å tåle en koronakrise. Krisepakker som i Norge er ikke alle land forunt. I mange fattige land lever folk fra hånd til munn og har ikke råd til ikke å dra på jobb. Vestlige karantenetiltak vil derfor fungere dårlig dersom ikke annen livsviktig hjelp også kommer frem.

Spre dugnadsånden!

Jeg håper derfor at du som leser dette, har mulighet til å hjelpe Kirkens Nødhjelp å hjelpe. På denne måten sprer vi den gode dugnadsånden som nå eksisterer i Norge, også til andre i verden – som så visst trenger det.

Inntektene fra Fasteaksjonen går også normalt til å gi mennesker verden over tilgang på rent vann og sanitære forhold.  I fjor samlet aksjonen inn 32 millioner kroner, et beløp som gir 160.000 mennesker varig tilgang til rent og trygt vann. La oss gjøre det samme i år!

Meninger: «Korona-pandemien kan føre til familiekollaps i Sør-Afrika»