«Arbeiderpartiet ønsker forbud mot snus og e-sigaretter»

Flere røykere har gått over på alternative og mindre helseskadelige produkter, skriver Åshild Bruun-Gundersen.

Åshild Bruun-Gundersen
Helsepolitisk talskvinne (FrP)

Flere partiet kappløper om hvem som kan komme på flest mulig nye forbud. Fremskrittspartiet er ikke et av dem.

Under behandlingen av nasjonal tobakksstrategi fikk FrP Regjeringen med på å ikke innføre nye forbud. Arbeiderpartiet var ikke fornøyd med Fremskrittspartiets gjennomslag, og fremmet forslag om å stanse legaliseringen av e-sigaretter og innføring av forbud mot snus med smakstilsetning.  Nylig innførte Sverige et forbud mot røyking på uteserveringer og offentlige uterom, også dette forslaget ønsker AP å kopiere i Norge.

FrP har stoppet mange forslag om forbud, både mot salg av kartongvin, smakstilsetninger i snus og forbud mot tobakksbruk i eget hjem. Vi ser nå at det første Arbeiderpartiet vil gjøre om de kommer i regjering er å innføre en rekke nye forbud. Det vil neppe føre til en forbedring i folkehelsen, tvert imot.

Fremfor å forsøke å vinne kappløpet om å bli landets fremste forbudsparti, bør Ap heller se på forskningen. 31 prosent av befolkningen røyket fast i 2000, mot kun 11 prosent i 2017. Blant ungdom er det nesten ingen som røyker lenger, kun 3,5 prosent av dem mellom 16 og 24 år røyker. En av hovedforklaringene er at flere røykere har gått over på alternative og mindre helseskadelige produkter. Den dramatiske reduksjonen i antall dagligrøykere viser at dagens politikk fungerer.

Det ville ha være et stort tilbakeskritt for folkehelsen dersom AP skulle fått gjennomslag for å fjerne disse viktige røykeavvenningsproduktene. Vi må ta inn over oss at det er enkelte som ikke kan eller klarer å slutte etter et langt liv med nikotinavhengighet. En viktig del av folkehelsearbeidet er derfor heller være å få røykere over på mindre skadelige nikotinprodukter. Et forbud mot smakstilsetning vil i praksis være et forbud mot alle e-sigaretter og halvparten av all snus som selges i dag.

FrP ser derfor overhodet ikke noe poeng i å gjøre livet kjipere for dem som allerede snuser eller bruker e-sigaretter. Tvert imot, er vi glad for at FrP har fått viktige gjennomslag om å tillate e-sigaretter med nikotin i Norge trolig i 2020, og at forbudet mot halvparten av landets snusprodukter er stoppet.