«Åpningsfest for ny veistrekning provoserer – samme dag starter bompengeinnkrevingen»

LEDER: Nå gjenstår det å se om «miniaksjonen» til gruppa Nei Til Bomring Rundt Fredrikstad får noen effekt under seremonien – og Ambjørnrød-beboerne forblir «bomfaste», skriver Tomm Pentz Pedersen i torsdagens leder.

Tomm Pentz Pedersen
journalist og debattansvarlig

 

Fredag formiddag klippes snora for veiprosjektet Ørebekk-Simo. Veistrekningen på 1.400 meter vil få en sluttsum på 920 millioner kroner. Byggearbeidene startet høsten 2015 og i kontrakten mellom Statens vegvesen og entreprenøren Park og anlegg var første dato for åpning 30. oktober 2017. Fundamenteringsproblemer av Seut bru ga utfordringer med påfølgende forsinkelser – først nå kan veien tas i bruk.

Prosjektet ny riksveg 110 Ørebekk-Simo inngår i spleiselaget Bypakke Nedre Glomma, dermed iverksettes bompengeinnkreving i alle bomstasjoner rundt byen samtidig som 1,4 kilometer vei på Seut innvies. Færre køer og bedre klima er målet – hvor det i fase I av bypakka er fastsatt en kostnadsramme på 1.200 millioner kroner – 555 av disse millionene skal dekkes inn med bompenger.

Skal midler fra belønningsavtalen med Samferdselsdepartementet innfris er bompengefinansiering helt avgjørende.

Videreføringen, tidligere kalt fase II, har en økonomisk ramme på 12.280 millioner kroner – her er 10.360 millioner kroner tenkt finansiert med bompenger, skriver Bypakke Nedre Glomma.  

Åpningsseremonien på Seut markerer som nevnt også oppstart for bompengeinnkreving i Fredrikstad – utbygging og innkreving henger sammen. Gratis buss i 13 uker er et miljøtiltak – men selvfølgelig også et strategisk tiltak når bomringen trer i kraft. Vi er overbevist om at ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) forstår at åpningsfest med sprudlevann og gullknapper provoserer – når bombrikkene får autopassignaler fredag ettermiddag. Med dette som bakteppe blir det for tynt av Nygård å bagatellisere «dobbeltåpningen».

Nå gjenstår det å se om «miniaksjonen» til gruppa Nei Til Bomring Rundt Fredrikstad får noen effekt under seremonien – og Ambjørnrød-beboerne forblir «bomfaste». 

Les også: Ørebekk - Simo skulle kostet 675 millioner, ender på 920 (Demokraten+)

Leder: Bomfast ordfører Jon-Ivar Nygård