«Ap slår ring om hestenæringa»

Hesten er en viktig kamerat, terapeut, læremester og næringspartner for mange mennesker. Den er med på å gi gode opplevelser og livskvalitet til mange, i tillegg til å sikre arbeidsplasser rundt om i landet, skriver Stein Erik Lauvås.

Stein Erik Lauvås
Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet

 

Nå ringer alarmklokkene i hestemiljøet på grunn av en dramatisk nedgang i spillinntektene til hestesporten. Det har gitt krisestemning i hestenæringa, der mange er dypt bekymret for framtida. Arbeiderpartiet foreslår derfor å styrke hestenæringa med 100 mill. kroner i neste års statsbudsjett.

Les også: Jubel for Hjørgunn-løsning (Demokraten+)

Denne styrkingen skjer ved hjelp av en kraftig reduksjon av totalisatoravgiften som hestesporten årlig betaler inn fra spillomsetning. De 100 millionene staten drar inn på avgiften, skal i stedet gå til gode hesteformål, som blant annet barne- og ungdomsidrett, utdanning innen hestefagene, avl og sikring av de særnorske truede hesterasene, forskning, støtte til dyre/hestevelferd, og hest i terapi.

Dette er tiltak som kommer alle som driver med hest, til gode. Og det er faktisk mange. Hvis vi ser på stifterorganisasjonene til Norsk Hestesenter, er det registrert i underkant av 100 000 medlemskap. Vi kan regne med at det rundt hvert medlem finnes flere andre familiemedlemmer og venner som bidrar. I tillegg holder mange på med hest uten å være med i noen hesteorganisasjon. Vi ser også at antall hester i Norge har økt kraftig de siste årene, fra om lag 42 000 i år 2000 til om lag 125 000 i 2012, ifølge Norsk Hestesenter. Hestesporten er ikke lenger forbeholdt noen få. Den har blitt en folkesport.

Foto: Arbeiderpartiet, Marte Kristiansen

Det er mange som har sitt levebrød knyttet hestehold og hestesport. Fôrprodusenter, veterinærer, hovslagere, ridelærere, travkusker, jockeyer, trenere og terapeuter er bare noen av disse. Vi anslår at hestenæringa bidrar til 16.000 arbeidsplasser rundt omkring i landet. Den er derfor en viktig distriktsnæring.

Meninger: «Fra 2021 mister landets 462 frivilligsentraler sitt statlige driftstilskudd»

En styrking av hestenæringa er også bra for folkehelsa. Hesten bidrar til idrett og aktivitet for folk i alle aldre, og med ulike typer funksjonsutfordringer. Terapiridning har en positiv effekt for mange med både fysiske og psykiske utfordringer. For personer som ikke kan gå, kan hesten gi en mulighet til å komme ut i naturen. Hestesporten er også en stor og viktig jenteidrett. Men ikke minst er det ganske unikt med hestesporten at jenter og gutter, kvinner og menn, kan konkurrere med hverandre på like vilkår.

Stallen har vist seg å være en flott læringsarena, der barn og unge får ta ansvar og vise omsorg, de lærer lederskap og opplever mestring. Det kan komme til nytte på helt andre områder i livet. Hesten dømmer ikke folk ut fra verken alder, kjønn, utseende eller bakgrunn. Derfor har den vist seg å være en god terapeut som kan spille en viktig rolle blant annet ved rusinstitusjoner, psykiatriske sykehus, sykehjem og i skolefritidsordninger.

Å styrke satsingen på hest er både god helsepolitikk, god næringspolitikk og god distriktspolitikk. Derfor slår Arbeiderpartiet ring om hestenæringa.

Demokraten mener: «Et utall av ildsjeler gjør en innsats «i det stille». Vi må heie på hverdagsheltene!»