«Alle, alle vil vi ha med … om ny bioteknologilov»

«Screening åpner opp for et sorteringssamfunn med en klar melding til noen blant oss, om at de og deres barn er belastende, uønsket og kostbare», skriver Krf-politiker Lino Lubiana.

Lino Lubiana
Krf Fredrikstad

 

Alle, alle vil vi ha med sang vi på søndagsskolen - ikke ulik APs slagord ved siste valg. I disse dager fremmer AP, SV og Frp et lovforslag som blant annet åpner for eggdonasjon, assistert befruktning av single kvinner og tidlig ultralyd til alle kinner - noe Bjørnar Laabak (Frp) tvert imot Siv Jensens ønske, klokelig, sier nei til.

Bioteknologi må være styrt av verdier som ja til mangfold - og et ja til at våre liv kan være gode på så mange måter - og ikke styrt av en slags polert fasade ideologi og et lovverk som gjør vår livslykke avhengig av friske barn og foreldreskap, fenomener som likevel forblir fordi de er en del av virkelighet. Lovforslaget hjelper noen få i deres sorg, men øker smerten for enda flere er jeg redd. Det skaper flere problemer enn det løser.

Les også: «Jeg fikk melding fra en ung kristen mann hvor det stod at jeg var en skam for hans Norge»

Screening åpner opp for et sorterings samfunn med en klar melding til noen blant oss, om at de og deres barn er belastende, uønsket og kostbare. Økt kunnskap vil gi nye krav om abort og et samfunn som mot FNs menneskerettighetene, tar farsomsorgen fra barna.  Hvordan kan vi som samfunn vedta at noen barn ikke skal vokse opp med to foresatte - en omsorgsbredde naturen selv forutsetter? Er ikke det en uetisk handling og et uetisk system disse partiene Ap, SV og Frp nå vil lage og la treffe noe barn?

Et argument er likestilling - men dette vil jo føre til manglende likestilling og entydig diskriminering av menn. Single menn kan jo ikke få et barn. 

Prosessen partiene fører er uhørt. Bare land der demokrati har trange kår vedtar slikt uten høring. Hvordan kan AP, SV rørt falle om halsen på og omfavne Frp og fremstå som fanebærere for prosesser uten høring - og samtidig opprettholde sin troverdighet?

..... vil vi høre hva folk og fagfolk har å si, og vil vi egentlig ha med alle? .... eg berre spør...

Fikk du med deg denne? – Da Henrik løp rett opp i armene mine første gang vi møttes, var jeg solgt (+)