«Administrasjonen «mener» ikke noe om våre forslag»

Det legges også opp til at det kan bygges flere boliger utenfor sentrum i den nye planen enn i den forrige – selv om noen påstår noe annet. Det står i planen, skriver Atle Ottesen.

Atle Ottesen
gruppeleder Fredrikstad Arbeiderparti

 

Lokaldemokrati er viktig. Vi som har verv på vegne av fellesskapet har et ansvar for å ta vare på den demokratiske fellesarenaen som kommunen er. Hvordan vi omtaler hverandre vil prege folkets tillit til kommunen og påvirke rekrutteringen til å gjøre en innsats i lokaldemokratiet tjeneste. Gode politiske debatter er viktig for å komme fram til gode løsninger for fellesskapet. Vi kan være rykende uenige om veien fram til målet, men målet tror jeg de aller fleste er enige om. At Fredrikstad skal være et godt sted for alle.

Fredrikstad Arbeiderparti tror på samarbeid og brede løsninger. Derfor er vi svært fornøyde med den politiske plattformen som vi har utarbeidet sammen med våre gode rød-grønne kolleger. Det er nemlig slik vi da kan vedta den politikken velgerne har bedt oss om. Alle samarbeidspartiene har satt sitt preg på plattformen. Det er nemlig slik at vi blir bedre sammen – vi gjør hverandre gode. Vi har satt oss felles mål og har felles verdier.

Vi er ikke alltid enige, men vi diskuterer oss fram til gode løsninger. Andre ganger blir vi ikke enige – vi er forskjellige partier så sånn må det være.

Det er noen saker som skaper mer debatt enn andre. Arealplanen er en av dem. Arealplanen er så mye mer enn det det kan virke som når man leser debatten i media. Det er i arealplanen vi sier noe om hvordan man ønsker at framtidens Fredrikstad skal være. Hvor vi skal bygge boliger, hvor skal vi ha skoler, barnehager, idrettsanlegg, næringsområder med mer.

Meninger: KrF Fredrikstad: «Ordføreren bør ikke bruke det eldste trikset av alle – å skylde på andre»

Arealplanen har et stort fokus på næringsområder. Det er slik at det ikke har vært lagt inn så mye næringsarealer de siste 30 årene som det er i denne planen. Bare Tofteberg alene er et gigantisk område. Det er viktig.

Det legges også opp til at det kan bygges flere boliger utenfor sentrum i den nye planen enn i den forrige – selv om noen påstår noe annet. Det står i planen.

For oss har det alltid vært viktig å få faglige råd og innspill slik at våre forslag til vedtak blir så gode som mulig. Derfor kvalitetssikrer vi våre forslag med administrasjonen slik at de blir gjennomførbare. Administrasjonen «mener» ikke noe om våre forslag – kun innholdsmessig kvalitetssikring. Den muligheten har alle partiene i bystyret. Den muligheten bør alle benytte seg av slik at ikke forslag fremmes etter innfallsmetoden.

Høyres gruppeleder Truls Velgaard kommer med påstander om samrøre og notater som han påstår at ordfører har bestilt. Til det er det bare å svare at det blir ikke mer sant selv om det gjentas flere ganger.

Debatt: 
Ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap): «Velgaard fusker med fakta»

«Vi trenger økt ryddighet mellom politikk og administrasjon på rådhuset»