«75 flere studieplasser til Østfold»

Særlig løftet på studieplasser innen helse- og omsorgsfag er veldig gledelig, skriver Ingjerd Schou.

Ingjerd Schou
stortingsrepresentant og visepresident for Høyre, Østfold

 

Søkertallene fra Samordna opptak til høyskole og universitet i år viste at rekordmange søkte seg til høyere utdanning. Også tidligere kriser har vist oss at flere ønsker å utdanne seg når tidene er dårlige. Årets søkertall viser at koronakrisen ikke er et unntak. 

Nå kommer vi med en gladmelding til de mange tusen som søkte høyere utdanning i vår. Regjeringen oppretter 4.000 flere studieplasser rundt omkring i landet. Så lenge Stortinget sier ja, kommer disse studieplassene til høsten.

Høyskolen i Østfold er en av utdanningsinstitusjonene som får flere studieplasser. Det betyr at flere får gleden av å studere i vårt nærområde Østfold.

Det er viktig å få flere i utdanning i yrker vi har behov for fremover. Derfor er det bra at regjeringen nå vil opprette så mange flere studieplasser innen helse- og sosialfag, lærerutdanningene og for matematikk, naturvitenskap og teknologi. 

Debatt: «Ap og SVs lærerbløff»

Norge skal gjennom en langvarig omstilling, også helt uavhengig av koronakrisen. Vi må sørge for at arbeidstakere har den kompetansen arbeidslivet etterspør og sørge for å få flere i arbeid. Utdanning er nøkkelen til å få det til. Derfor er det så bra at vi har en regjering som satser så mye på kunnskap og kompetanse, hvor de blant annet la frem stortingsmeldingen «Lære hele livet» - en kompetansereform.

I regjeringens forslag er de 4.000 studieplassene fordelt slik; Helse og sosialfag: 1123 plasser, Lærerutdanningene: 550 plasser, Matematikk, naturvitenskap og teknologi: 1472 plasser, Juridisk og økonomisk-administrative fag: 833 plasser, Animasjon, utøvende musikk, film og kunst: 22 plasser.

Østfold får 75 plasser fordelt på ulike linjer og er et svar på meldinger om hvor det er kapasitet og behov markedet trenger. Som samfunn går vi usikre tider i møte, og mange søker seg til studier eller vil omskoleres. Nå kan enda flere søkere få studieplass der de søker seg til. Særlig løftet på studieplasser innen helse- og omsorgsfag er veldig gledelig. Disse studieplassene er viktige, og vi vet at de kommer godt med.

Det innebærer et løft for flere fagfelt at vi nå øker kapasiteten ved disse utdanningene. Vi må være rustet for fremtiden, og utdanning er med og sørger for at vi kan møte det som kommer med kunnskap, erfaring og løsninger.

Fikk du med deg dette leserbrevet? «5.000 kroner døgnet for en liten hytte?»