«12.000 MS-pasienter er uten tilstrekkelig rehabiliteringstilbud med spesialkompetanse»

Rehabilitering bør prioriteres og jeg unner alle diagnosegrupper et tilbud som gjør livet lettere. Flere i arbeid og en bedre hverdag, skriver Hans Omberg.

Hans Omberg
Gamle Fredrikstad

 

Her er et åpent julebrev til alle stortingsrepresentantene, helseminister Høie, statssekretær Anne Grethe Erlandsen, nylig avgåtte eldreminister og norske media.

Mens dere alle sitter ved julemiddagen, betalt med en meget god lønn og er friske og glade – kan dere reflektere over at rehabiliteringstilbud for MS rammede nå er trenert i 19 år.

Jula er jo tida for å bry seg om de som ikke har det så bra. De fleste av dere har nok registrert at jeg for noen år siden utarbeidet en rapport som beviser min påstand. Jeg har snart ikke tall på hvor mange stortingsrepresentanter som med «store blå dådyrøyne», har sagt de skal se på saken.

Det er blitt understreket av en hel rekke utvalg og dokumentert ved en randomiserende undersøkelse – som viser at MS-pasienter har fordeler av behandlinger i varmere strøk. I dag er det 12.000 som har MS, og det tilkommer 450 nye hvert år – uten tilstrekkelig rehabiliteringstilbud med spesialkompetanse.

Rehabilitering bør prioriteres og jeg unner alle diagnosegrupper et tilbud som gjør livet lettere. Flere i arbeid og en bedre hverdag. Men når systemet forskjellsbehandler må man sette ned foten!

All min kommunikasjon med Helsedepartementet har blitt besvart med unnvikende arroganse. Så plutselig klarer nylig avgåtte eldreminister å legge til en ny diagnosegruppe til ordningen over natta? Inklusiv 6,5 millioner! Til og med frarådet av fagpersoner. Hvordan klarte hun det? Skal man kalle dette korrupt eller hva? Maktovertramp?

Nå er jeg utstyrt med «sensorer» som øyeblikkelig avslører triks foran mikrofon og kamera – løgndetektor av første klasse. Den skal heretter ikke vise noen nåde. Jeg har fremdeles tastatur. Dere burde sende takkekort til norske medier som tar på dere med silkehansker. Tabbekvoten begynner å bli oppbrukt.

Med ønske om en tankefull jul. Behandlingsreiser til utlandet for MS-rammede – nå!