Mener ny stilling vil gjøre FBK proffere

Etter hauger av dugnadstimer for FBK, har Øistein Pettersen planer om å profesjonalisere sin rolle nå som han skal være sportssjef i 20 prosent.

Pettersen, som siden årsmøtet i 2018 har vært sportslig ansvarlig styremedlem i håndballklubben, har mer eller mindre fungert som en sportssjef på dugnad. Det er han temmelig sikker på at ikke vil ta slutt selv om han nå har fått en liten stillingsbrøk og en tittel.

– Jeg er ikke så nøye på timene, men har oppgaver som uansett må gjøres, sier den mangeårige toppdommeren, som fortsetter i full stilling som salgs- og markedsleder hos AOF Østfold.

– Vært veldig moro

I FBK blir de viktigste oppgavene spillerlogistikk, gi støtte til trenere, forvalte sportslige rammebetingelser og se fremover, ikke minst med tanke på å konkretisere relasjonen til samarbeidsklubbene.

– Jeg er jo ikke frikjøpt fra arbeidsgiver og skal fortsatt løse mange av de samme oppgavene på kveldstid og i helger. Det har så langt vært veldig moro, men til tider litt mye. Foruten formaliseringen av rollen, har jeg også droppet en del andre verv. I totalen mener jeg denne løsningen skal bidra til å profesjonalisere både min rolle og klubben FBK, sier Pettersen, som er glad for å kunne sparre med det nye sportslige utvalget, bestående av tidligere FBK-spiller Gjøril Johnsson Solberg, Mette Mariussen og Rolf Leistad, som er den nye sportslig ansvarlige i styret.

– På samme måte vil ansettelsen av vår gode keeper Jenny  Sandgren i 35 prosent stilling som daglig leder lette arbeidsbyrden på de administrativt frivillige, påpeker Pettersen.

I mars ble for øvrig Monique Blystad valgt til ny styreleder.

Mer synlig

Pettersen akter blant annet å være mer til stede på treninger og tettere på trenerne. FBKs medaljekamp i år har bidratt til å gjøre klubben mer attraktiv for nye spillere, og han ser frem til å fortsette den delen av  jobben.

– Det trives jeg godt med. Etter at jeg ga meg som dommer på toppnivå i 2017, er det blitt tydelig for meg hvilket nettverk jeg har opparbeidet meg innen håndballen gjennom mange år. Til nå har jeg også hatt et veldig godt samarbeid med trener Christer Karlsson i FBK, og lært mye av ham, forklarer Pettersen til Demokraten.

I våres har han vært med på å resignere flere nøkkelspillere, og jobber med å få flere nye inn.

– Samtidig gleder jeg meg over den fine utviklingen flere av ungjentene har hatt, slutter han.