– Mellom 518 og 850 bygninger kan bli berørt

Sjekk om din adresse er berørt av ekstremværet Didrik.

Det er ventet svært høy vannstand i Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud på onsdag.

For Østfold gjelder orange farevarsel, noe som innebærer 100-130 cm høyere tidevannstopp enn normal flo.

– Vannstanden vil være høyest i Fredrikstad mellom klokka 03 og 05 om morgenen, sier statsmeteorolog Pernille Borander til Demokraten.

Normal flo i Fredrikstad er 70 cm.

– For å beregne vannstanden som er varslet, må du plusse mellom 100 og 130 cm til normalen, sier Borander.

LES OGSÅ: En person skadet i lastebilvelt på Bastøferja

Flomkartet viser hvilke områder som står under vann hvis det blir flom med 20-årsintervall.
Foto: Kartverket

Flomkartet viser hvilke områder som står under vann hvis det blir flom med 20-årsintervall. Foto: Kartverket

Sjekk adressen din

Vakthavende hydrolog Erik Holmqvist ved Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) estimerer at det er mellom 518 og 850 bygninger som kan bli rammet av den høye vannstanden og anbefaler Fredrikstads innbyggere å sjekke om deres adresser er berørt på karttjenesten kartverket.no/sehavniva.

– Her skal man søke opp Fredrikstad og velge «nå» og «stormflo med 20 års intervall». Da kan man se om man blir berørt. Man kan også sjekke «stormflo med 200 års intervall», selv om jeg tror det er mest relevant med 20 årsintervall, sier Holmquist.

Det er ved en 200 årsintervall at 850 bygninger står i fare for å bli rammet. Ved 20 årsintervall, er det 518 bygninger.

– Jeg ser at også 12 kilometer vei kan bli berørt.

LES OGSÅ: Politiet mener sjøforholdene var avgjørende for da lastebil veltet ombord på Bastøferja

Elveflom nederst i Glomma

– Hvordan påvirker den høye vannstanden elvene?

– Vanlige elver og vassdrag rammes ikke. Men utløpselver som Glomma vil kunne oversvømmes den nederste meteren med fall mot fjorden, sier Holmqvist.

Han tror elva kan få en flomtopp på omlag en meter over normal vannstand. Det vil si at elva kan stå opptil 170 cm høyere enn normalt.

Han råder folk til å passe spesielt på i lavereliggende og flate områder.

– Du bør ikke parkere for nærme vannet.

– Hva er for nærme?

– Det må du se an på terrenget. Er det flatt, kan du tenkes å måtte stå langt unna. Er det fem meter stup rett ned, kan du stå nærmere.

Lagerbygg, båtslipp og havner rammes

Flere instanser har vært ute i pressemeldinger med ekstra oppfordringer til båteiere i området.

– Båteiere bør komme seg ut i dag og sjekke at fortøyninger på båten er tilpasset høyere vannstand, de bør gjerne sikres i tillegg. Også båter som ligger inne i naust nær sjøkanten bør sikres, da vannet ventes å stige så mye at det fort vil sive inn. Også båter lagret på kai eller i fjæra bør sikres ekstra før vannstanden stiger, sier Johnny Hellesøy, båtekspert i Tryg Forsikring i en pressemelding.

– Det kan bli store ødeleggelser på bygninger som er nær strandsonen, men skadene er jo begrenset til kystområdene. Folk som har båter, bør vurdere å ta dem opp på land, og i hvert fall om de bør sikres ekstra. Naust og andre bygninger og gjenstander ved strandsonen kan også bli rammet, sier statsmeteorolog Pernille Borander til NTB.

Vannet stues opp mot kysten

Uværet skyldes flere faktorer. For det første har det nettopp vært fullmåne, og dermed er den astronomiske påvirkingen på havet spesielt høy.

– I kombinasjon med dette, kommer det lavtrykk og vindpåvirkning som stuer vann opp mot kysten, forklarer meteorologen.

Det er bare drøyt fire måneder siden Fredrikstad sist ble rammet av flom. I september 2019 ble blant annet 35 kommunale bygninger skadet som følge av ekstreme nedbørsmengder.

– Generelt kan man si at det er lavereliggende områder som blir hardest rammet, og kan komme til å stå under vann, sier Holmqvist.